Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
Фінанси зарубіжних корпорацій - Суторміна В.М., Федосов В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ» У ПРОЦЕСІ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Навчальна програма дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій» включає одинадцять тем. Поточний контроль вивчення дисципліни здійснюється в три етапи, кожний з яких охоплює пев­ну частину курсу.

Перший етап. Розв’язання кейса 1 і його захист. У завдання входять 1, 2 і 3 теми курсу. Студентам пропонуються два варіанти кейса 1 (своє завдання вони визначають згідно з порядковим номером у журналі групи). Розв’язання оформлюється у вигляді розрахунково-пояснювальної записки. Після перевірки розрахункової записки відбувається захист у формі відповідей на три запитання, вибрані викладачем з питань, запропонованих студентам на першому практичному занятті. Оцінювання проводиться за системою «зараховано» — «не зараховано». Щоб дістати позитивний результат, студент має без суттєвих помилок розв’язати завдання кейса та відповісти щонайменше на два запитання викладача.

Другий етап. Розв’язання кейса 2 та його захист. Завдання включає 4 тему курсу. Студентам пропонуються два варіанти кейса 2 (своє завдання вони визначають згідно з порядковим номером у журналі групи). Розв’язання оформлюється у вигляді розрахунково-пояснювальної записки. Після перевірки розрахункової записки відбувається захист у формі відповідей на три запитання викладача. Оцінювання проводиться за системою «зараховано» — «не зараховано». Щоб дістати позитивний результат, студент має без суттєвих помилок розв’язати завдання кейса та відповісти щонайменше на два запитання викладача.

Третій етап. Контрольна робота за 1—8 темами курсу. Тривалість контрольної роботи 2 акад. години. Завдання становлять два теоретичні питання та три задачі (один із 7-ми варіантів білетів). Оцінювання проводиться за системою «зараховано» — «не зараховано». Щоб здобути позитивний результат, студент має розв’язати щонайменше дві задачі та висвітлити одне теоретичне питання.

До екзаменаційної сесії не допускаються студенти, що не виконали завдання хоча б одного з обов’язкових етапів поточного контролю з дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій». Екзаменаційний білет охоплює всю програму курсу і включає 10 питань: 1—4 питання — теоретичні; 5 і 6 — тестові завдання; 7—9 — практичні задачі; 10 — ситуація.

Кожне окреме питання оцінюється за шкалою 10, 5, 0 балів. Робота загалом оцінюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну 4-бальну:

відмінно — 85—100 балів;

добре — 65—80 балів;

задовільно — 50—60 балів;

незадовільно — менше 50 балів. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Учебные материалы для студентов онлайн
Правила користування
Продажа баннеров УБС