Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Навчально методичні матеріали

1. Загальні положення

Програма розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вона передбачає вивчення теоретико-методологічних і методичних основ розміщення виробництв та галузей суспільного господарства, умов і факторів територіальної організації продуктивних сил України, що дасть можливість майбутньому фахівцеві вирішувати проблеми впевнено орієнтуючись на економічні перспективи та виходячи з аналітичної оцінки економічних реалій.

Завдання курсу:

• забезпечення науково-методичної підготовки студентів для вирішення територіальних, регіональних проблем у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання;

• формування комплексного, просторового сприйняття економіки з позицій активізації людського фактора, необхідності врахування досягнень науково-технічного прогресу у вирішенні економічних, соціальних, екологічних та інших проблем;

• вивчення проблем раціонального використання природно-господарського потенціалу та розвитку міжгалузевих комплексів і регіонів України;

• наукова інтерпретація сучасних інтеграційних регіональних, міжрегіональних і міждержавних економічних процесів та інвестиційної політики регіонального розвитку.

Методика вивчення дисципліни передбачає врахування взаємозв'язків основних тем курсу з категоріями та основами економічної теорії, економіки і менеджменту, економічної та соціальної георафії. Курс «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика» є органічною складовою єдиної економічної науки і фундаментальної підготовки економістів широкого профілю, передумовою забезпечення цілісного розуміння і сприйняття процесів світового господарства. Просторова організація продуктивних сил має таке саме важливе значення, як і технологічна чи соціальна.

Засвоєння студентами теоретичних та науково-методичних основ курсу передбачає практичне застосування, оскільки знання закономірностей та принципів регулювання розміщення продуктивних сил дає змогу підвищувати ефективність економічних структур на макро-, мезо- та мікрорівні, правильно вирішувати проблеми управління регіональним соціально-економічним розвитком та питання самоврядування. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування