Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3. Робоча програма дисципліни

3.1. Тематичний план дисципліни для очно-заочної форми навчання

Тема

Кількість навчальних годин

Стаціонарна і заочна форми навчання

Усього

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1. Вступ. Предметта структура курсу. Література

2/2

2/2

 

2 Наукові основи розміщення продуктивних сил

6/5

2/2

2/2

2/1

3 Чинники та умови розміщення продуктиних сил

4/2

2/—

2/2

4. Суперечливість розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил

8/6

4/2

2/2

2/2

5. Науково-методичні основи дослідження розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил

6/2

2/—

2/—

2/2

6. Теорії і концепції розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку

3/1

2/—

1/1

7. Людський чинник у розміщенні продуктивних

сип

6/6

2/2

2/2

2/2

8. Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних

сил

10/5

6/2

2/2

2/2

9. Використання природно-економічного потенціалу та екологічна безпека України

6/3

2/2

2/—

2/1

10. Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів в Україні

3/1

2/—

1/1

11. Концептуальні основи розвитку продуктивних сил регіонів України

5/—

2/—

2/—

1/—

12. Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України

2/2

2/2

13. Інвестиційна політика у регіональному середовищі

5/5

2/2

2/2

1/1

14. Регіони у конкурентному ринковому середовищі

2/—

2/—

15. Зовнішньоекономічні зв'язки у забезпеченні регіонального розвитку продуктивних сил

4/3

2/2

2/—

1/—

РАЗОМ

72/44

36/18

18/10

18/16 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування