Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
<< Содержание < Предыдущая

3.2. Зміст лекцій

Вступ

Вступ до курсу лекцій

План лекції

1. Предмет та об'єкт курсу «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика».

2. Зв'язок курсу з системою навчальних дисциплін.

3. Поняття апарат та методологічні проблеми вивчення розміщення продуктивних сил.

4. Структура курсу.

5. Оцінка літературних джерел. Рекомендована література: 23, 24, 35, 39, 42, 71.

Тема 1

Наукові основи розміщення продуктивних сил

План лекції

1. Сутність продуктивних сил.

2. Еволюція процесу розміщення та риси розміщення продуктивних сил.

3. Поняття про закономірності та риси розміщення продуктивних сил.

4. Поняття «принцип». Основні принципи розміщення продуктивних сил. Рекомендована література: 1, 27, 31, 52, 61, 69.

Тема 2

Чинники та умови розміщення продуктивних сил

План лекції

1. Сутність поняття «чинники та умови розміщення продуктивних сил».

2. Систематизація чинників розміщення.

3. Аналіз тенденцій розвитку основних чинників розміщення.

4. Регіональні інтереси у розміщенні продуктивних сил. Рекомендована література: 1, 12, 14, 27, 29, 67.

Тема 3

Суперечності розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил

План лекції

1. Сутність і систематизація суперечностей розміщення виробництва та регіонального розвитку.

2. Природа суперечностей розміщення виробництва і регіонального розвитку.

3. Специфічні суперечності розміщення виробництва і регіонального розвитку.

Рекомендована література: 2, 21, 29, 44, 61.

Тема 4

Науково-методичні засади дослідження розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил

План лекції

1. Основні підходи.

2. Основні показники.

3. Основні методи.

4. Діагностика регіонального розвитку.

5. Принципи системно-діагностичного аналізу регіонального розвитку. Рекомендована література: 1, 11, 15, 30, 33, 57.

Тема 5

Теорії і концепції розміщення продуктивних сил та регіонального розвитку

План лекції

1. Аналіз класичних теорій виробництва.

2. Сучасні концепції розміщення продуктивних сил.

3. Концептуальні положення політики регіонального розвитку в Україні.

Рекомендована література: 7, 10, 11, 50, 51, 59.

Тема 6

Людський чинник у розміщенні продуктивних сил

План лекції

1. Демографічна ситуація та демоекономічне відтворення робочої сили.

2. Соціальна структура населення, трудоресурсний потенціал України.

3. Форми і рівні зайнятості населення регіонів України.

4. Формування регіональних ринків праці.

5. Регулювання регіональних ринків праці.

6. Розселення населення України.

Рекомендована література: 9, 25, 26, 28, 41, 60, 70, 76.

Тема 7

Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил

План лекції

1. Класифікація та економічна оцінка природних ресурсів.

2. Суть і принципи використання природно-ресурсного потенціалу території.

3. Мінеральні ресурси галузей промисловості.

4. Природні ресурси сільськогосподарського виробництва.

5. Природно-рекреаційні ресурси України. Рекомендована література: 7, 14, 27, 29, 44, 63, 74, 78.

Тема 8

Використання природно-економічного потенціалу та екологічна безпека України

План лекції

1. Еколого-економічний потенціал України, його оцінка.

2. Потенційно небезпечні виробництва в Україні, особливості їх розміщення.

3. Вимоги до розміщення потенційно небезпечних виробництв в Україні.

4. Сутність ризику в управлінні екологічною безпекою.

5. Економічний ризик в екологічній безпеці.

Рекомендована література: З, 15, 29, 34, 47, 49, 61, 64, 70, 79.

Тема 9

Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів в Україні

План лекції

1. Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів.

2. Структурна переорієнтація та трансформація економіки України.

3. Паливно-енергетичний комплекс.

4. Гірничо-металургійний комплекс.

5. Машинобудівний комплекс.

6. Військово-промисловий комплекс.

7. Комплекс хімічної індустрії.

8. Лісовиробничий комплекс.

9. Будівельний комплекс.

10. Продовольчий комплекс.

11. Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів народного споживання.

12. Транспортний комплекс.

13. Комплекс соціальної інфраструктури.

14. Рекреаційно-туристичний комплекс.

Рекомендована література: 5, 6, 8, 12, 32, 37, 43, 44, 48, 50, 52, 55, 59, 65, 75, 77.

Тема 10

Концептуальні основи розвитку продуктивних сил регіонів України

План лекції

1. Сучасні варіанти суспільно-економічної макрорегіоналізації України.

2. Соціально-економічний розвиток Центрального регіону.

3. Соціально-економічний розвиток Донецького регіону.

4. Соціально-економічний розвиток Західного регіону.

5. Соціально-економічний розвиток Придніпровського регіону.

6. Соціально-економічний розвиток Причорноморського регіону.

7. Соціально-економічний розвиток Харківського регіону. Рекомендована література: 1, 7, 23, 27, 35, 42, 57, 67.

Тема 11

Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України

План лекції

1. Спеціальні (вільні) економічні зони.

2. Спільні підприємства.

3. Регіональні науково-технологічні парки.

4. Регіональні ринки.

5. Транскордонне співробітництво.

6. Глобалізація регіонального співробітництва. Рекомендована література: 11, 18, 21, 53, 58, 66, 68.

Тема 12

Інвестиційна політика у регіональному розвитку продуктивних сил

План лекції

1. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

2. Становлення регіональної інвестиційної політики в Україні.

3. Напрямки та принципи здійснення регіонального інвестиційного процесу.

4. Інвестиційна привабливість регіонів.

5. Депресивні регіони та механізм інвестування їх розвитку. Рекомендована література: 5, 12, 14, 17, 40, 53, 67, 68.

Тема 13

Регіони у конкурентному ринковому середовищі

План лекції

1. Функції і напрями зміцнення конкурентних позицій регіональних систем.

2. Обмеження та негативні фактори у формуванні конкурентоспроможності регіону.

3. Найважливіші конкурентні позиції у взаємодії регіонів.

4. Експертна оцінка конкурентних позицій регіонів. Рекомендована література: 5, 52, 58, 62.

Тема 14

Зовнішньоекономічні зв'язки у забезпеченні регіонального розвитку продуктивних сил

План лекції

1. Становлення зовнішньоекономічної діяльності України в ринкових умовах.

2. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України.

3. Експортний потенціал та рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.

4. Транзитний потенціал України і його використання. Рекомендована література: 1, 8, 17, 18, 27, 46, 53, 62, 72, 75.



 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування