Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.3. Плани семінарських та практичних занять

Заняття 1

Соціально-економічні проблеми територіальної організації продуктивних сил України

План

1. Сутність продуктивних сил. 2. Територіальних поділ праці та розвиток продуктивних сил. 3. Закономірності й принципи розміщення виробництва. 4. Форми територіальної організації продуктивних сил. 5. Економічних район як форма територіальної організації виробництва.

6. Територіально-виробничі комплекси у системі територіальної організації продуктивних сил.

Рекомендована література: 1, 2, 10, 31, 38, 44, 50, 71.

Заняття 2

Демографічні проблеми України

План

1. Демографічна характеристика населення. 2. Динаміка і розміщення населення. 3. Теорії і концепції народонаселення. 4. Міграція населення. 5. Українська діаспора. 6. Вплив воєнних конфліктів на демографічні процеси.

Рекомендована література: 3, 4, 9, 14, 26, 36, 41. Заняття З

Проблеми формування і функціонування ринку праці

План

1. Ринок праці й механізм його формування. 2. Еволюція моделей ринку праці. 3. Структура й особливості ринку робочої сили України та проблеми зайнятості. 4. Проблеми безробіття і шляхи їх вирішення. 5. Активна і пасивна політика держави на ринку праці.

Рекомендована література: 9, 28, 36, 41, 60, 76.

Заняття 4

Природно-ресурсний потенціал України та його економічна оцінка

План

1. Природні ресурси і природні умови, їх економічна оцінка. 2. Земельні ресурси. 3. Водні ресурси. 4. Лісові ресурси. 5. Мінеральні ресурси. 6. Рекреаційні ресурси.

Рекомендована література: 7, 14, 27, 29, 44, 63, 74, 78.

Заняття 5

Проблеми розвитку наукового потенціалу України

План

1. Сутність наукового потенціалу і його структура. 2. Особливості розміщення наукового потенціалу. 3. Територіальна концепція дослідницького потенціалу і регіональні форми його розвитку. 4. Міжнародне науково-технічне співробітництво України.

Рекомендована література: 7, 14, 27,69.

Заняття 6

Проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу України

План

1. Соціально-економічна оцінка ролі паливно-енергетичного комплексу в системі господарства України. 2. Проблеми розвитку паливної промисловості. 3. Електроенергетика і проблеми її розвитку. 4. Екологічний аспект розвитку атомної енергетики. 5. Екологічні проблеми паливно-енергетичного комплексу.

Рекомендована література: 2, 7, 12, 22, 27, 35, 37, 54, 67, 69. Заняття 7

Проблеми розвитку машинобудівного комплексу України

План

1. Роль машинобудування у розвитку суспільно-господарського комплексу України. 2. Галузева структура машинобудування і показники рівня її розвитку. 3. Техніко-економічні фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування.

Рекомендована література: 12, 23, 27, 35, 44, 69.

Заняття 8

Проблеми розвитку галузей з виробництва сировини і матеріалів

План

1. Хімічна промисловість. 2. Чорна металургія. 3. Кольорова металургія. 4. Промисловість будівельних матеріалів. 5. Лісова і деревообробна промисловість.

Рекомендована література: 6, 44, 51, 56, 65, 77. Заняття 9

Проблеми розвитку транспортного комплексу України

План

1. Транспортний комплекс у структурі суспільного господарства. 2. Розвиток транспортного комплексу України. 3. Транспортно-виробничі комплекси і транспортні вузли. 4. Соціально-економічні проблеми розвитку транспортного комплексу.

Рекомендована література: 27, 69, 72, 75. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування