Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4. Самостійна робота студентів

Для досягнення поставлених завдань щодо оволодіння курсом «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика» цикл аудиторських занять (лекцій та семінарів) має доповнюватися самостійною роботою студентів, як в аудиторіях (консультування з викладачами), так і позааудиторними заняттями (вдома чи в бібліотеці). Лише системна та цілеспрямована праця може забезпечити успішне засвоєння зазначеного курсу.

Самостійна робота студентів над вивченням курсу «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика» проводиться за такими формами:

1) опрацювання лекційного матеріалу та доповнення його деякими питаннями з метою поглиблення розглянутих проблем, які виносяться для детальнішого вивчення на семінарські заняття;

2) самостійна робота, пов'язана з підготовкою до контрольних робіт та тестуванням за темами семінарських занять;

3) підготовка до заліку.

Контроль поточних знань студентів проводиться шляхом опитування та тестування на семінарських заняттях з урахуванням відвідування студентами лекцій та наявності конспекту лекційного матеріалу. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що проходить у вигляді співбесіди чи письмово.

Упродовж вивчення курсу викладачі проводять консультації.

Теми для самостійної роботи

Години

1. Соціальна орієнтація розміщення виробництва. Особливості розвитку соціальної структури

-/2

2. Природокористування та охорона природних ресурсів. Шляхи вирішення екологічних проблем

-/2

3. Функціонування спільних підприємств. Створення спеціальних (вільних) економічних зон

-/2

4. Особливості формування та цільова спрямованість міжгалузевих комплексів

2/—

5. Проблеми розвитку наливно-енергетичного комплексу

2/2

6. Характеристика сировинної бази та основних центрів виробництва чорних і кольорових металів

2/2

7. Структурні та територіальні особливості машинобудівного комплексу України

2/2

8 Перспективи розвитку хіміко-лісового комплексу України

2/—

9 Техніко-економічна специфіка галузей будівництва

-/2

10. Характеристика транспортної системи України

2/2

11. Структура АПК України. Вдосконалення економічних зв'язків між галузями АПК

2/—

12. Управління формуванням і функціонуванням еколого-економічного комплексу

2/2

РАЗОМ

16/18 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування