Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5. Питання для підсумкового контролю

1. Предмет, об'єкт та завдання науки про розміщення продуктивних сил. Мета навчального курсу «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика», його структура.

2. Основні проблеми і завдання розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил України.

3. Основні закономірності розміщення продуктивних сил.

4. Принципи розміщення продуктивних сил, їх практичне значення.

5. Чинники розміщення продуктивних сил, їхній вплив на територіальну організацію виробництва.

6. Характеристика класичних методів аналізу ефективності розміщення виробництва.

7. Система сучасних методів дослідження територіальної організації виробництва.

8. Характеристика демографічних передумов розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил.

9. Кількісні та якісні показники економічно активного населення.

10. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

11. Природно-ресурсний потенціал, його вплив на розміщення і розвиток виробництва.

12. Оцінка запасів мінеральних ресурсів України.

13. Система показників умов і рівня життя населення України та необхідність їхнього регулювання.

14. Особливості розвитку і розміщення соціальної інфраструктури.

15. Основні принципи природокористування.

16. Шляхи вирішення глобальних та регіональних екологічних проблем.

17. Типи міжнародного територіального поділу праці й характерні риси економічної інтеграції.

18. Типи економічних союзів.

19. Мета створення та класифікація спеціальних (вільних) економічних зон.

20. Порядок створення і функціонування спільних підприємств.

21. Поняття та напрямки структуризації економіки.

22. Ознаки та склад міжгалузевих комплексів.

23. Особливості територіальної організації виробництва.

24. Склад паливно-енергетичного комплексу України та розміщення його галузей.

25. Оцінка стану і перспектив виробництва та споживання електроенергії в Україні.

26. Місце і роль металургійного комплексу в економіці країни. Структура комплексу.

27. Характеристика сировинних баз чорної та кольорової металурги.

28. Територіальна організація металургії України.

29. Структура машинобудівного комплексу України.

30. Особливості розміщення та розвитку підприємств машинобудування.

31. Оцінка природних ресурсів лісохімії.

32. Проблеми та перспективи розвитку галузей лісохімії.

33. Структура будівельного комплексу, техніко-економічна специфіка його галузей.

34. Розширення сировинної бази промисловості будівельних матеріалів за рахунок використання вторинної сировини і відходів.

35. Структура транспортної системи та вплив окремих галузей на її розвиток.

36. Оцінка системи транспортно-економічних зв'язків.

37. Структура АПК. Розвиток економічних зв'язків між галузями АПК.

38. Характеристика основних форм організації АПК.

39. Проблеми формування еколого-економічного комплексу.

40. Управління функціонуванням еколого-економічного комплексу.

41. Проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування