Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика - Стеченко Д.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6. Теми курсових робіт

1. Методологічні основи розміщення і регіонального розвитку продуктивних сил.

2. Чинники та умови розміщення і розвитку продуктивних сил України.

3. Суперечності розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил України в сучасних умовах.

4. Діагностика розвитку продуктивних сил регіону.

5. Класичні теорії та сучасні концепції розміщення виробництва.

6. Державна політика регіонального розвитку в перехідний період до ринку.

7. Аналіз і оцінка демографічної ситуації в Україні.

8. Формування та регулювання регіональних ринків праці.

9. Розселення населення України та його зайнятість.

10. Природно-ресурсний потенціал України: оцінка і напрямки його використання.

11. Сучасний стан використання природно-економічного потенціалу та екологічної безпеки України.

12. Структурна переорієнтація і трансформація економіки України.

13. Паливно-енергетичний комплекс України: суть, структура і проблеми розвитку.

14. Територіальна організація гірничо-видобувного комплексу України.

15. Структура і зв'язки машинобудівного комплексу України.

16. Реструктуризація військово-промислового комплексу України.

17. Регіональний розвиток комплексу хімічної індустрії України.

18. Територіальна організація лісовиробничого комплексу України.

19. Територіальна організація будівельного комплексу України.

20. Продовольчий комплекс і формування регіональних продуктових ринків в Україні.

21. Територіальна організація галузей виробництва непродовольчих товарів народного споживання в Україні.

22. Сучасні проблеми регіонального розвитку транспортного комплексу в Україні.

23. Комплекс соціальної інфраструктури України та регіональні особливості його розвитку.

24. Сучасні варіанти суспільно-економічної макрорегіоналізації України.

25. Концептуальні основи розвитку продуктивних сил Центрального регіону України.

26. Сучасний стан та проблеми розвитку продуктивних сил Донецького регіону України.

27. Концептуальні основи соціально-економічного розвитку Західного регіону України.

28. Еколого-економічні засади розвитку продуктивних сил Придніпровського регіону України.

29. Проблеми формування господарського комплексу Причорноморського регіону України.

30. Виробничий потенціал Харківського регіону та напрямки його використання.

31. Спеціальні (вільні) економічні зони і передумови їх формування в Україні.

32. Регіональний розвиток транскордонного співробітництва в Україні.

33. Інвестиційна політика у регіональному розвитку продуктивних сил України.

34. Депресивні регіони в Україні та механізми інвестування їхнього розвитку.

35. Формування конкурентних позицій регіональних систем.

36. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України та їхнє значення у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків.

37. Транспортний потенціал України і його використання.

38. Територіальна організація рекреаційно-туристичного комплексу України. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування