Главная  - Менеджмент  - Книги  - Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.

Бебик В. M.

Б35 Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз:

Моногр. — К.: МАУП, 2005. — 440 с.: іл. — Бібліогр.: с. 432-437.

ISBN 966-608-513-5

У цій праці особливе значення приділяється менеджменту масових комунікацій, менеджменту прес-служб і рекламному медіа-менеджменту, які розглядаються через призму таких ключових понять, як паблік рилейшнз і реклама.

У монографії використано унікальні практичні напрацювання автора як результат практичної діяльності не тільки на ниві державної служби, а й під час роботи ректором найбільшого недержавного ВНЗ України, досліджено проблематику інформаційно-комунікаційних зв'язків у суспільстві, що глобалізується, в контексті здійснення психологічних впливів на суспільну свідомість.

Ґрунтуючись на творчому вивченні й аналізі теоретичних засад комунікації, відштовхуючись від свого практичного досвіду, автор виходить на власне розуміння поняття, змісту і методів здійснення інформаційно-комунікаційного менеджменту в умовах бурхливого зростання нових інформаційно-комунікаційних і політико-психологічних технологій.

Для фахівців з паблік рилейшнз, психології, політології, соціології, державного управління, масових комунікацій і журналістики.

ББК 76.DЗМІСТ


Вступне слово
Розділ 1. Комунікація та інформація в житті суспільства
1.1. Комунікація та її функції в суспільстві
СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
1.2. Інформаційно-комунікаційні канали. Функції мови і мовлення
Індивідуально-мовленнєві функції мови і мовлення
1.3. Інформація та її функції в системах комунікації
1.4. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: поняття і типологія
Розділ 2. Соціальна комунікація та роль у суспільній сфері
2.1. Поняття соціальної комунікації
2.2. Пам'ять як об'єкт комунікаційної діяльності
Соціальна пам'ять
2.3. Комунікація і суспільна свідомість
2.4. Комунікаційні аспекти соціалізації
2.5. Політична комунікація
Основні принципи політичної комунікації
Розділ 3. Моделі і технології соціальної комунікації
3.1. Соціологічні моделі комунікації
Модель дифузної теорії
3.2.Семіотичні моделі комунікації
Модель Умберто Еко
З.З.Психологічні і психотерапевтичні моделі комунікації
Модель аналітичної психології Карла Юнга
Модель нейролінгвістичного програмування
3.4.Пропагандистські моделі комунікації
3.5.Іміджеві моделі комунікації
3.6. Інтернет-моделі комунікації
Розділ 4 Глобалізація масових комунікацій у сучасному світі
4.1.Сутність і феномен глобалізації
4.2.Глобалізація і формування єдиного світового простору і часу
4.3. Інфосфера та глобальні комунікаційні моделі
4.4. Регіональні та національні комунікаційні моделі інформаційного суспільства
4.5. Становлення національного інформаційного простору України
Додаток 4.5.1 Четверта влада й розбудова української державності
Додаток 4.5.2 Українські мас-медіа як дзеркало нашої громадської свідомості
Додаток 4.5.3 Положення про Міністерство України у справах преси та інформації
4.6. Інтернет як технологічна основа глобалізації
Розділ 5. Менеджмент масових комунікацій
5.1. Засоби масової комунікації: поняття, концепції діяльності, функції
Додаток 5.1.1 Миссис Блэр отбивается от прессы // Зеркало недели.
5.2. Маніпулювання суспільною свідомістю: імідж та рекламування
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІМІДЖ
Додаток 5.2.1 Подделка документов в законе
Додаток 5.2.2 Політика і ми
Додаток 5.2.3 Політика і ми
Додаток 5.2.4 Політика і ми
5.3. PR в системі масових комунікацій
Додаток 5.3.1 Все може початися із зачіски
Додаток 5.3.2 Аналітична інформація прес-служби президента України про результати дослідження соціально-психологічних аспектів діяльності ЗМК та іміджу Л. Кравчука
Прес-служба президента України
Додаток 5.3.3 Маска, я вас знаю?.. Что думают стопроцентные киевляне о типичных украинцах. Вечерний Киев
Додаток 5.3.4 Інформаційна записка прес-служби щодо іміджу президента України Л Кравчука
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ПРЕЗИДЕНТА
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗРОСТАННЯ РЕЙТИНГУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
5.4. PR-заходи в Інтернеті
Додаток 5.4.1 Знайомтеся: Віктор Медведчук — третій президент України
Пролонгированные темы:
Додаток 5.4.2 Справа про плагіат.
Розділ 6. МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ (ПРЕСОВИХ) СЛУЖБ
6.1. Завдання і функції пресових служб
Додаток 6.1.1 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Додаток 6.1.2 ПОЛОЖЕННЯ про прес-службу Президента України
Додаток 6.1.3 Положення про головне управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю
Додаток 6.1.4 ПОЛОЖЕННЯ про прес-службу Кабінету Міністрів України
Додаток 6.1.5 Типове Положення про прес-службу (прес-центр) міністерства, іншого органу центральної виконавчої влади
Додаток 6.1.6 ПОЛОЖЕННЯ про прес-центр Закарпатської обласної Ради народних депутатів
6.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи організації
Додаток 6.2.1 Аналіз результатів проведення з'їздів (конференцій) та передвиборних програм провідних політичних партій і блоків України у 1997 р.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРТІЙНИХ ПРОГРАМ
КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНА СФЕРА
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Додаток 6.2.2 ІНФОРМАЦІЙНА ЗАПИСКА Управління внутрішньої політики АПУ "Про концептуальні засади та основні напрями діяльності Всеукраїнського об'єднання Громада
Додаток 6.2.3 Інформаційні рейтинги претендентів у президенти України
Додаток 6.2.4 Аналіз прес-служби президента України роботи творчо-виробничого об'єднання "Українські телевізійні новини"
Пропозиції
Додаток 6.2.5 Аналіз статистики письмових звернень громадян до телепрограм Національної телекомпанії України за 1996 рік
Додаток 6.2.6 . Про інформаційну присутність України у столиці РФ
6.3. Оцінка ефективності інформаційно-комунікаційної діяльності
6.4. Спеціальні заходи прес-служби
Додаток 6.4.1 ДОВІДКА про політичні позиції газети "Киевские Ведомости"
Додаток 6.4.2 Інформація про політичні позиції редакції київської обласної молодіжної газети Молода гвардія
Додаток 6.4.3 Аналіз публікацій газети "Одесские известия"
Додаток 6.4.4 Аналітична записка "Засоби масової комунікації в Україні і вибори"
Додаток 6.4.5 Стенограма брифінгу президента України Л. Кучми
Додаток 6.4.6 Структура і штатний розклад Прес-служби президента України
6.5. Становлення прес-служб в сучасній Україні
Додаток 6.5.1 Довідка про підсумки роботи прес-служби представника президента України в Запорізькій області за 1992 р
Розділ 7. РЕКЛАМНИЙ МЕДІА-МЕНЕДЖМЕНТ
7.1. Медіа-планування
Додаток 7.1.1 Структура управления, принципиальная схема и примерный медиаплан рекламной деятельности политического объединения в предвыборной кампании
Организационные формы управления рекламной деятельностью
7.2. Телевізійна та відео реклама
7.3. Аудіореклама
7.4. Друкована реклама
ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА Й УРЯДУ
Додаток 7.4.1
Додаток 7.4.2 Семеро ждут одного — результатов
Додаток 7.4.4 Українець — людина року-2003
Додаток 7.4.5 Полякам ідея сподобалася
Додаток 7.4.6 Зразки політичних плакатів,використаних під час виборчої кампанії 1999 року до Європарламенту в Німеччині та Франції
7.5. Iнтepнeт-peклaмa
Види інтернет-реклами
Типи інтернет-реклами
Додаток 7.5.1 Відомості про використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій політичними партіями України
Післямова
Список використаної та рекомендованої літератури


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим