Главная  - Менеджмент  - Книги  - Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Додаток 6.1.5 Типове Положення про прес-службу (прес-центр) міністерства, іншого органу центральної виконавчої влади

1. Статус прес-служби в апараті

1.1. Прес-служба (прес-центр) міністерства, іншого органу центральної виконавчої влади (далі — прес-служба) є структурним підрозділом___

__________(назва органу виконавчої влади), офіційним джерелом інформації про роботу органу виконавчої влади і методично підпорядковується_(посада керівника).

2. Загальні положення

2.1. Прес-служба у своїй роботі керується нормами Конституції України, законодавством України з питань інформації, іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, а також рекомендаціями Міністерства інформації України.

2.2. Положення про прес-службу затверджується міністром (керівником відомства) за поданням першого заступника.

2.3. Прес-службою керує керівник прес-служби, який призначається та звільняється у встановленому законодавством порядку міністром чи керівником відомства.

2.4. Структура і штат прес-служби за поданням її керівника затверджується першим заступником___________(назва органу центральної виконавчої влади).

2.5. Працівники прес-служби є державними службовцями та відповідно до цього на них покладаються певні обов'язки відповідно до Закону "Про державну службу".

2.6. На посади спеціалістів прес-служби призначаються фахівці, які відповідають вимогам встановлених кваліфікаційних характеристик.

3. Завдання Прес-служби

3.1. Вчасне, оперативне та об'єктивне поширення інформації про діяльність міністерства, іншого органу центральної виконавчої влади через засоби масової інформації; сприяння формуванню об'єктивного уявлення у вітчизняної громадськості, державних структур, а також у зацікавлених у співпраці з даним урядовим підрозділом зарубіжних партнерів про таку діяльність.

3.2. Проведення активної інформаційно-аналітичної роботи, що спрямована на роз'яснення громадянам політики, яку провадить той чи інший орган влади, забезпечення зв'язків керівництва міністерства із ЗМІ та інформування його про відображення цієї політики в них.

3.3. Взаємодія із прес-службою Кабінету Міністрів України, Міністерством інформації, основними структурними підрозділами міністерства з метою забезпечення більш широких зв'язків з громадськістю за допомогою ЗМІ.

4. Функції прес-служби

4.1. Аналіз громадської думки та вплив на неї задля кращого сприйняття нею політики, що провадить міністерство, інший орган центральної виконавчої влади.

4.2. Напрацювання з іншими підрозділами міністерства тематичних напрямів роботи із засобами масової інформації, виявленні проблем, що найбільше турбують громадськість.

4.3. Надання засобам масової інформації організаційно-методичної, консультативної та інформаційної допомоги.

4.4. Запобігання появі необ'єктивних і таких, що спотворюють діяльність міністерства матеріалів у ЗМІ.

4.5. Підготовка матеріалів для інформаційного бюлетеня прес-служби Кабінету Міністрів "Тиждень Уряду", а також для керівництва міністерства.

4.6. Підготовка власних матеріалів для преси: від прес-служби; за підписом керівника міністерства чи його заступників; організація інтерв'ю з фахівцями з питань, якими опікується виконавчий орган; відповіді на публікації в пресі та матеріали теле- і радіопередач; створення власних програм та телесюжетів.

4.7. Робота з журналістами:

підготовка і проведення прес-конференцій, брифінгів; організація зустрічей з керівництвом та іншими спеціалістами; підготовка відповідей на запити редакцій видань, ТБ, радіо; організація візуальних матеріалів.

4.8. Організація інформаційного забезпечення заходів за участю керівництва міністерства (відомства) в країні та за кордоном.

4.9. Створення інформаційного банку даних, фото- і відеотеки, з питань розвитку галузі, ходу реформ та функціонування міністерства (відомства) та надання цих матеріалів засобам масової інформації.

5. Керівництво прес-службою

5.1. Керівник прес-служби призначається на посаду і звільняється з посади міністром за поданням першого заступника міністра (керівника відомства).

5.2. Керівник прес-служби може мати заступників (заступника).

5.3. Керівник прес-служби здійснює загальне керівництво діяльністю Прес-служби.

5.4. Керівник прес-служби подає пропозиції міністру (керівнику відомства): - щодо структури і штатної чисельності прес-служби;

- про виділення прес-службі коштів на оплату договірних робіт за рахунок кошторису міністерства (відомства);

- визначає функції підрозділів прес-служби, затверджує посадові інструкції;

- підписує службову документацію в межах своєї компетенції;

- за погодженням з керівництвом міністерства (відомства) розв'язує питання відряджень працівників прес-служби;

- видає розпорядження з питань діяльності прес-служби.

5.5. Керівник здійснює необхідні організаційні та методичні заходи для якісного і своєчасного виконання завдань, покладених на прес-службу та її працівників.

5.6. Керівник має брати участь у заходах, які проводить міністерство (відомство) з метою оперативного реагування на рішення, ухвалені на них.

5.7. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення стилю та методів роботи прес-служби та її спеціалістів, дбає про дотримання ними службової дисципліни, підвищення їх професійного рівня.

5.8. Має право одержувати від структурних підрозділів міністерства інформацію, необхідну для виконання покладених на прес-службу завдань.

5.9. Керівник може виконувати обов'язки прес-секретаря міністра чи керівника іншого органу центральної виконавчої влади.

6. Забезпечення діяльності прес-служби

6.1. Прес-служба як самостійний структурний підрозділ центрального органу виконавчої влади має всі права, встановлені у ньому для інших підрозділів.

6.2. Прес-служба також у встановленому порядку одержує необхідне матеріально-технічне спорядження з врахуванням специфіки її діяльності.

7. Відповідальність

7.1. Прес-служба несе відповідальність за точність інформації, що готується та надається нею засобам масової інформації; за скоординованість дій між співробітниками щодо інформування журналістів про діяльність міністерства.

Прес-служба не несе відповідальності за перекручення фактів у засобах масової інформації, що сталися не з її вини.

7.2. Персональну відповідальність за виконання покладених на прес-службу завдань та покладених на її співробітників функцій несе керівник служби.

7.3. Співробітники прес-служби несуть відповідальність за виконання своїх посадових обов'язків відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції прес-служби. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування