Главная  - Менеджмент  - Книги  - Основи управління персоналом - Храмов В.О.
Основи управління персоналом - Храмов В.О.

В. О. Храмов, А. П. Бовтрук

Навчально-методичний посібник

Х89 Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 112 с.: іл. — Бібліогр.: с. 109.

ISBN 966-608-086-9

У пропонованому навчально-методичному посібнику розглядаються проблеми організації та її моделі, засоби управління, основи кадрової політики, принципи та стилі управління, методи менеджменту та питання розвитку персоналу, а також терміни, моделі й технології управління персоналом.

Для студентів-бакалаврів заочної та дистанційної форм начання вищих закладів освіти, викладачів і менеджерів.

ББК 65.050.2я73

© В. О. Храмов, А. П. Бовтрук, 2001 © Міжрегіональна Академія ISBN 966-608-086-9 управління персоналом (МАУП), 2001ЗМІСТ


Передмова
Глава 1. Організація як система
1.1. Організація: сутність, елементи
1.2. Система управління як організація
1.3. Розвиток організації та організаційної поведінки керівника
Глава 2. Основи управління персоналом
2.1. Предмет науки управління
2.2. Визначення основних понять науки управління
2.3. Ідентифікація як засіб і мета управління персоналом
2.4. Кадрова політика
2.5. Структура потреб і мотивації
Глава 3. Система управління персоналом: культурний вимір
3.1. Принципи управління
3.2. Засоби управління
3.3. Стилі управління
3.4. Методи менеджменту
Глава 4. Розвиток персоналу
4.1. Кваліфікація керівництва
4.2. Розвиток персоналу
Глава 5. Неефективний менеджмент
5.1. Основні умови діяльності організації
5.2. Неефективний менеджмент: причини й ситуації
5.3. Учитися на помилках
Управління персоналом для всіх: терміни, моделі, технології
А
Б
В
Д
Е
Є
З
І
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
X
Ц
Я
Список використаної та рекомендованої літератури


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим