Главная  - Маркетинг  - Книги  - Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.
Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.

Павленко А. Ф., Войчак А. В.

П 12 Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с.

ISBN 966–574–431–3

Маркетинг: Підручник. Павленко А. Ф., Войчак А. В.

У підручнику викладено основні питання, що розкривають сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції. Основну увагу звернуто на маркетингові підходи, методи, алгоритми та інструменти, котрі використовуються підприємствами для задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей.

Для підприємців, працівників маркетингових служб, а також для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ББК 65.290-2


ЗМІСТ


1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
1.1. Розуміння маркетингу
1.2. Походження та еволюція концепції маркетингу
1.3. Основні поняття маркетингу
Завдання для самоконтролю
2. Система та характеристики сучасного маркетингу
2.1. Принципи, завдання та функції маркетингу
2.2. Система засобів маркетингу
2.3. Види сучасного маркетингу
Завдання для самоконтролю
3. Маркетингові дослідження
3.1. Сутність та система маркетингових досліджень
3.2. Маркетингова інформація
3.3. Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства як об’єкти маркетингових досліджень
3.4. Маркетингові дослідження ринку
3.5. Маркетингові дослідження підприємства
Завдання для самоконтролю
4. Маркетингова товарна політика
4.1. Сутність маркетингової товарної політики
4.2. Маркетингова концепція товару
4.3. Життєвий цикл товару
4.4. Конкурентоспроможність товарута методи її визначення
4.5. Управління товарним асортиментомі номенклатурою товарів підприємства
Завдання для самоконтролю
5. Планування нових товарів
5.1. Сутність поняття «новий товар»
5.2. Алгоритм планування нових товарів
5.3. Причини невдач нових товарів
Завдання для самоконтролю
6. Маркетингова цінова політика
6.1. Сутність маркетингової цінової політики
6.2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін
6.3. Управління цінами підприємства
Завдання для самоконтролю
7. Методи маркетингового ціноутворення
7.1. Методи прямого ціноутворення
7.2. Непряме маркетингове ціноутворення
Завдання для самоконтролю
8. Маркетингова політика комунікації
8.1. Сутність маркетингової політики комунікацій
8.2. Алгоритм формування комплексумаркетингових комунікацій
Завдання для самоконтролю
9. Комплекс маркетингових комунікацій
9.1. Реклама
9.2. Пропаганда
9.3. Стимулювання збуту
9.4. Персональний продаж
9.5. Прямий маркетинг
Завдання для самоконтролю
10. Маркетингова політика розподілу
10.1. Сутність маркетингової політики розподілу
10.2. Формування каналів розподілу
Завдання для самоконтролю
11. Управління каналами розподілу
11.1. Оцінка каналів розподілу
11.2. Ліквідація конфліктів у каналах розподілу
11.3. Посередницька діяльність у каналах розподілу
11.4. Маркетингова політика розподілу і логістика
Завдання для самоконтролю
12. Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві
12.1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
12.2. Контроль маркетингової діяльності підприємства
Завдання для самоконтролю
Контрольний тест з дисципліни «Маркетинг»
Рекомендована література


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим