Главная  - Маркетинг  - Книги  - Маркетингова товарна політика - Кардаш В. Я.
Маркетингова товарна політика - Кардаш В. Я.

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Кардаш В. Я.

К 21 Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.

ISBN 966–574–084–9

Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ринкових характеристик товарів і послуг та їх конкурентоспроможності, особливостей сучасного ринку товарів, головних методичних засад сегментування та вибору цільових сегментів, етапів планування та розробки нового товару, його дизайну, упаковки та марки. Засво­єнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений для кожної теми терміноло­гічний словник ключових понять, питання для перевірки знань та практичні завдання.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник може бути використаний також і практичними працівниками в галузі маркетингу.

ББК 65.290-2ЗМІСТ
 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим