Главная  - Маркетинг  - Книги  - Маркетинг: навчально-методичний посібник - Павленко А. Ф.
Маркетинг: навчально-методичний посібник - Павленко А. Ф.

А. Ф. Павленко, А. В. Войчак

МАРКЕТИНГ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Друге, доповнене і виправлене видання

Павленко А. Ф., Войчак А. В.

П 12 Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. —

друге, доп. і випр. вид. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 с.

ISBN 966—574—227—2

У другому, доповненому і виправленому виданні навчально-методичного посібника вміщено типову програму, методичні вказівки до вивчення окремих тем, задачі й завдання для самоконтролю, словник основних термінів.

Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Маркетинг».ЗМІСТ
 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим