Главная  - Маркетинг  - Книги  - Маркетинг: навчально-методичний посібник - Павленко А. Ф.
Маркетинг: навчально-методичний посібник - Павленко А. Ф.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВСТУП

За умов становлення та розвитку ринкових відносин однією з головних проблем підприємств України є проблема переходу від мислення категоріями виробництва до осягнення філософії підприємництва, спрямованої на задоволення потреб та запитів споживачів, тобто до філософії маркетингу. Це, на перший погляд, нескладне завдання можна, проте, успішно виконати лише тоді, коли ним займатимуться фахівці, озброєні відповідними знаннями, досвідом і навичками розв’язування конкретних маркетингових проблем.

Відтак головною метою дисципліни «Маркетинг» є виклад принципів, завдань та функцій маркетингу, розгляд проблем реалізації його основних політик — товарної, цінової, політики комунікацій та розподілу.

Основними завданнями дисципліни є:

  1. ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу;
  2. набуття практичних навичок розв’язування марке­тингових завдань та виконання відповідних функцій;
  3. виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Дисципліна «Маркетинг» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Маркетингові дослідження», «Про­мисловий маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та ін. У циклі маркетингових дисциплін вона є головною.

Посібник розраховано для бакалаврського рівня підготовки. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн