Главная  - Маркетинг  - Книги  - Маркетинг: навчально-методичний посібник - Павленко А. Ф.
Маркетинг: навчально-методичний посібник - Павленко А. Ф.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Практичне заняття 1 (2 год)

1. Сутність маркетингу та його походження.

2. Еволюційні концепції маркетингу.

3. Маркетингова тріада (потреби, цінності, запити).

4. Сутність та види маркетингу.

Практичне заняття 2 (2 год)

1. Маркетингове розуміння товару (послуги). Класифікація то­варів і послуг.

2. Вартість та задоволення як маркетингові категорії.

3. Маркетингові комунікації.

4. Маркетинговий розподіл.

5. Ринок як маркетингова категорія.

Тема 2. Система та характеристики маркетингу

Практичне заняття 1 (2 год)

1. Принципи маркетингу.

2. Завдання та функції маркетингу.

3. Маркетинг товарів споживчого попиту та виробничо-тех­нічного призначення.

4. Посередницький маркетинг.

5. Стратегічний, тактичний та оперативний маркетинг.

Практичне заняття 2 (2 год)

1. Види маркетингу залежно від попиту.

2. Інтегрований і неінтегрований маркетинг.

3. Комерційний і некомерційний маркетинг.

4. Маркетинг послуг.

5. Глобальний і диференційований маркетинг.

Практичне заняття 3 (2 год)

1. Мікро- та макромаркетинг.

2. Внутрішньофірмовий маркетинг.

3. Соціально-етичний маркетинг.

4. Міжнародний маркетинг.

5. Система засобів маркетингу.

6. Навколишнє середовище маркетингу.

Тема 3. Маркетингова товарна політика

Практичне заняття 1 (2 год)

1. Сутність та структура маркетингової товарної політики.

2. Маркетингова концепція товару.

3. Конкурентоспроможність продукції та методи її визначення.

Практичне заняття 2 (2 год)

1. Сутність поняття «новий товар».

2. Способи та рівні створення нового товару.

3. Алгоритм розробки нових товарів.

Практичне заняття 3 (2 год)

1. Концепція життєвого циклу товару.

2. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу товарів.

3. Товарний асортимент та товарна номенклатура, їх диференціація та диверсифікація.

4. Критерії та методи елімінування продукції.

5. Організаційні форми управління продукцією підприємства.

Тема 4. Маркетингова цінова політика

Практичне заняття 1 (2 год)

1. Сутність та роль маркетингової цінової політики.

2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.

3. Методи розрахунку цін на засаді витрат.

4. Розрахунок цін на засаді їх сприйняття споживачами.

Практичне заняття 2 (2 год)

1. Установлення цін на засаді конкурентних умов.

2. Розрахунок цін у рамках товарної номенклатури.

3. Установлення цін за географічними ознаками.

4. Розрахунок цін на засаді чинних типових умов.

5. Непряме ціноутворення.

Практичне заняття 3 (2 год)

1. Цінові політики високих цін та цін проникнення.

2. Диференціювання цін.

3. Політика еластичних та стабільних цін.

4. Політика престижних цін та цін на товари, які знято з виробництва.

Тема 5. Маркетингова політика комунікацій

Практичне заняття 1 (2 год)

1.  Сутність та основні елементи комплексу маркетингових ко­мунікацій.

2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.

3. Реклама (сутність, види).

4. Алгоритм прийняття рішень з рекламування товарів (послуг).

Практичне заняття 2 (2 год)

1. Пропаганда (сутність, види).

2. Стимулювання збуту (сутність, напрямки та методи).

3. Сутність та процес персонального продажу.

Тема 6. Маркетингова політика розподілу

Практичне заняття 1 (2 год)

1. Сутність, завдання та функції маркетингової політики розподілу.

2. Сутність, види та характеристики каналів розподілу.

3. Функції каналів розподілу.

4. Алгоритм формування каналів розподілу.

Практичне заняття 2 (2 год)

1. Фактори, що впливають на вибір оптимальної структури каналу розподілу.

2. Сутність та принципи посередницької діяльності в каналах розподілу.

3. Основні види посередницьких підприємств та організацій.

Практичне заняття 3 (2 год)

1. Основні аспекти управління каналами розподілу.

2. Конфлікти в каналах розподілу та методи їх ліквідації.

3. Оцінка каналів розподілу.

4. Маркетингова політика розподілу та логістика. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн