Главная  - Маркетинг  - Книги  - Маркетинг: навчально-методичний посібник - Павленко А. Ф.
Маркетинг: навчально-методичний посібник - Павленко А. Ф.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4. КОНТРОЛЬНІ ЗАДАЧІ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ

Задачі

задача 1 Розрахувати ціну товару, якщо відомо:

  • очікуваний обсяг виробництва та збуту — 50 000 од.;
  • питомі змінні витрати — 20 умов. од.;
  • постійні витрати — 600 000 умов. од.;
  • передбачувана частка прибутку — 20%.

задача 2Питомі витрати виробництва товару становлять 70 умов. од. За ціни 100 умов. од. підприємство може виробити й реалізувати 7000 од. товару на місяць. Відтак завантаження виробничих потужностей становитиме 70%. За ціни 90 умов. од. обсяги виробництва та реалізації можуть зрости до 10 000 од., а виробничі потужності будуть завантажені на 100%.

Яку ціну (100 умов. од., 90 умов. од. чи диференційовану) має підприємство запропонувати ринку, щоб отримати максимальний прибуток?

задача 3Унаслідок підвищення податку роздрібна ціна пляшки вина зросла з 4 до 5 грн., а обсяг збуту зменшився з

15 до 12 млн пляшок на рік.

задача 4Розрахувати коефіцієнт еластичності ціни і зробити відповідні висновки.

Розрахувати значення точки беззбитковості, якщо ві­домо, що постійні витрати становлять 20 000 умов. од., відпускна ціна — 100 умов. од., а питомі змінні витрати — 80 умов. од.

задача 5Підприємство реалізує продукцію за ціною 50 грн. При цьому прямі питомі витрати становлять 40 грн. Така ціна дає можливість підприємству реалізувати протягом місяця 20 000 од. продукції.

Відділ досліджень ринку встановив, що за зниження ціни до 46 грн. еластичність попиту (Ке) становитиме 6,0, а за зниження ціни до

44 грн. — 8,0. Яке зниження ціни буде вигіднішим для підприємства?

задача 6Визначити еластичність попиту, використавши дані таблиці, де n — порядковий номер прізвища студента в журналі академічної групи.

Найменування товару

Ціна

Попит

первинна

після зміни

первинний

після зміни ціни

А

94

91

146

147 + n

Б

126 + n

186

124

190

В

1270

1230

285 + n

435

задача 7За результатами досліджень підприємство «Норд» вибрало цільовий ринок, де попит на холодильники забезпечено лише на 20—25%. На ринку найбільш відомі споживачам такі фірми-продуценти: «Люксус» (10% ринку), «Фенікс» (5% ринку), «Мінськ» (5% ринку), «Снайге» (3% ринку).

Підприємство «Норд» випускає три марки холодильників: «Пурга», «Сіріус», «Фриз». Щорічний випуск — 1 млн шт. Плановий обсяг поставок холодильників на вибраний цільовий ринок — 500—600 тис. шт.

Параметри холодильників та їхні вартісні характеристики подано у відповідних таблицях.

Проаналізуйте інформацію про товари та цільовий ринок. Назвіть марку холодильника, що її підприємству «Норд» треба взяти за базову. Оцініть конкурентоспроможність усіх трьох марок холодильників підприємства «Норд».

На підставі результатів аналізу із трьох марок холодильників, які виробляються підприємством, виберіть одну, яка найбільше відповідатиме умовам цільового ринку.

ВАРТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

за/п

Характеристики

Марка холодильника

Люксус

Фенікс

Снайге

Мінськ-15м

Сіріус

Пурга

Фриз

1

Відпускна ціна, умов. од.

1700

1450

1600

1700

1400

1700

1600

2

Сумарні експлуатаційні витрати за весь строк служби, умов. од.

5000

6700

7000

6000

6600

4500

6200

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

Марка холодильника

№ за/п

Параметри

Вага параметра

Сі-

ріус

Пурга

Фриз

Фенікс

Снай­ге

Мінськ-15м

Люксус

1

Ресурс (тис. год)

100

130

120

130

110

120

130

18

2

Споживання електроенергії за добу, кВт/год

1,65

1,10

1,25

1,30

1,75

1,65

0,90

15

3

Температура низькотемпературного відділення (НТВ), °С

–12

–15

–12

–18

–10

–12

–12

13

4

Об’єм НТВ, дм3

40

50

50

60

40

50

60

12

5

Дизайн (бали)

4

6

3

5

3

4

5

10

6

Час збереження продуктів після вимкнення електроенергії, год

5

11

10

10

5

5

10

5

7

Матеріаломісткість, кг

48

60

55

55

70

65

55

5

8

Об’єм, л

250

280

260

265

240

280

240

11

задача 8Визначити доцільність вибору прямого чи опосеред­кованого каналу розподілу, якщо відомо таке.

Обсяги збуту, що їх необхідно забезпечити, — 1 600 000 грн. на місяць. Кількість споживачів — 1200. Кількість кон­тактів з кожним споживачем — один телефонний дзвінок на 2 тижні. Кількість контактних дзвінків на день, які може зробити один праців­ник відділу збуту підприємства, — 8.

Середня заробітна плата працівника відділу збуту — 500 грн. на місяць. Складські та офісні витрати відділу збуту — 400 000 грн. на місяць. Нарахування на заробітну плату працівників відділу збуту — 13%. Націнка торговельного посередника за весь обсяг виконаних робіт — 10%.

задача 9 Вибрати посередника за експертними оцінками, поданими в таблиці.

Критерії оцінки

Рейтинг критеріїв посередників

А

Б

1. Збутова діяльність

7

8

2. Підтримування рівня запасів

5

4

3. Можливості збільшення обсягів збутової діяльності

6

9

4. Відносини зі споживачами

4

2

5. Менеджмент

3

4

Завдання

завдання 1До найважливіших сторін маркетингової діяльності підприємства належить:

1) своєчасне планування і проведення маркетингових заходів;

2) забезпечення необхідною інформацією для прийняття відповідних рішень;

3) забезпечення маркетингової діяльності необхідними матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами;

4) компетентна цінова політика.

Поясніть, які ще аспекти маркетингу важливі для успішної діяльності фірми? у чому полягають їх особливості?

завдання 2Розгляньте криві життєвих циклів товарів. Наведіть приклади товарів, які, на вашу думку, відповідають кожній із цих кривих.

. Класична крива життєвого

А.Класична крива життєвого циклу товару

Тривалий «бум»

Б. Тривалий «бум»

. Модна новинка

В. Модна новинка

Гребінчаста крива

Г. Гребінчаста крива

Сезонна крива

Д. Сезонна крива

. Крива товару-фетиша

Е. Крива товару-фетиша

Крива стабілізації попиту

Є. Крива стабілізації попиту

Крива з повторним циклом

Ж. Крива з повторним циклом

завдання  3У таблиці зазначено види попиту і відповідно види маркетингу. Лініями з’єднайте взаємозв’язані назви.

ВИДИ МАРКЕТИНГУ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПИТУ

Види попиту

Зв’язок

Види маркетингу

Непостійний

 

Конверсійний

Особливий

 

Стимулюючий

Оманливий

 

Ремаркетинг

Негативний

 

Синхромаркетинг

Ажіотажний

 

Розвиваючий

Складний

 

Демаркетинг

Нульовий

 

Тактичний

Латентний

 

Протидіючий

Небажаний

 

Індивідуальний

Повноцінний

 

Підтримуючий 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн