Главная  - Право  - Книги  - Трудове право України - Грузінова Л.П.
Трудове право України - Грузінова Л.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

11.3. Обмеження відрахувань із заробітної плати

Трудове законодавство охороняє право працівників на отримання ними заробітної плати, встановлює обмеження відрахувань із заробітної плати. Відрахування із заробітної плати можуть відбуватися тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі та організації, де вони працюють, можуть провадитися за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу у розмірах, визначених ст. 127 КЗпП.

Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати встановлені ст. 128 КЗпП.

Згідно зі ст. 70 Закону України "Про виконавче провадження" розмір відрахувань із заробітної плати та інших видів доходів боржника обчислюється виходячи із суми, що залишається після утримання податків.

Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до повного погашення заборгованості:

• у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника, та збитків, заподіяних злочином, — п'ятдесят відсотків заробітної плати боржника;

• за всіма іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, — двадцять відсотків.

Загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати п'ятдесяти відсотків заробітної плати, яка належить до виплати працівникові, в тому числі в разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і в разі стягнення аліментів на неповнолітніх дітей; у цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати сімдесяти відсотків.

Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно із законодавством стягнення не звертається (ст. 129 КЗпП).Додатки

Додаток 1

Гарантійні виплати та доплати, що залежать від виробництва та дій роботодавця

№ п/п

Підстави надання гарантійних виплат

Гарантії в оплаті

 

1

2

1

Освоєння нового виробництва (продукції)

Роботодавець може доплатити працівникові до попереднього середнього заробітку на строк не більше як шість місяців (ч. 5 ст. 113 КЗпП)

2

Вимушений прогул звільненого без законної підстави або незаконне переведення (при поновленні на роботі)

Виплачується середня заробітна плата за час вимушеного прогулу або різниця в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи (ст. 235 КЗпП)

3

Вимушений прогул у разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не передбачає поновлення працівника на роботі

Виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу в порядку і на умовах, визначених

ч. 2 ст. 235 КЗпП

4

Переведення на іншу, легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Зберігається середня заробітна плата на попередній роботі (ч. 1 ст. 178 КЗпП)

5

Звільнення від роботи вагітних жінок до вирішення питання про надання їм легшої роботи

Зберігається середня заробітна плата за всі пропущені внаслідок звільнення з роботи робочі дні (ч. 2 ст. 178 КЗпП)

6

Затримка видачі трудової книжки працівникові при звільненні з роботи з вини роботодавця

Виплачується середня заробітна плата за весь час вимушеного прогулу

(ст. 235 КЗпП)

Закінчення дод. 1

 

1

2

7

Переведення на іншу роботу жінок, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості виконання попередньої роботи

Зберігається середня заробітна плата на попередній роботі до досягнення дитиною трирічного віку (ч. 3 ст. 178 КЗпП)

8

Звільненні з роботи працівника з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законом

Виплачується вихідна допомога у визначених КЗпП випадках та розмірі, який залежать від підстави припинення трудового договору

(ст. 44 КЗпП)

9

Переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу

Зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення працівника (ч.1 ст. 144 КЗпП)

10

Переведення за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу

Зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи (ст. 170 КЗпП)

11

Переміщення працівника і зменшення заробітку з не залежних від працівника причин

Здійснюється доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення

(ч. 2 ст. 114 КЗпП)

12

Незаконне відсторонення від роботи працівника з ініціативи роботодавця

Оплачується час вимушеного прогулу

(ст. 46 КЗпП)

Додаток 2

Гарантійні виплати для забезпечення права працівників на відпочинок

№ п/п

Підстави надання гарантійних виплат

Гарантії в оплаті

 

1

2

1

Щорічна відпустка

Із збереженням на її період заробітної плати

(ст. 74 КЗпП)

2

Додаткова відпустка жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

Із збереженням на її період заробітної плати

(ст. 182-1 КЗпП)

3

Додаткові оплачувані перерви для годування дитини жінкам, що мають дітей віком до півтора року

Включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком

(ст. 183 КЗпП)

4

Виробниче навчання, перекваліфікація або навчання інших спеціальностей

Виплачується заробітна плата в порядку та розмірах, що визначаються законодавством

(ст. 207 КЗпП)

5

Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням

За основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата

(ст. 211, 213, 216, 217 КЗпП)

6

Скорочення робочого часу для працівників, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах

За час звільнення від роботи виплачується 50 відсотків середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної

плати (ст. 209 КЗпП)

Закінчення дод. 2

 

1

2

7

Скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти

Збереження заробітної плати у встановленому порядку, а також інші пільги (ст. 208 КЗпП)

8

Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час (відповідно до законодавства)

Оплачувані перерви (ст. 168 КЗпП)

9

Скорочена тривалість щоденної роботи працівникам віком до 18 років

Доплати до заробітної плати (ст. 194 КЗпП)

Додаток 3

Гарантійні виплати за час виконання державних або громадських обов'язків

№ п/п

Підстава надання гарантій

Гарантії в оплаті

 

1

2

1

Виконання державних або громадських обов' язків, якщо за законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час

Зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата (ст. 119 КЗпП)

2

Проведення переговорів та підготовка проекту колективного договору (особам, які беруть участь в переговорах як представники сторін, спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісії)

Зберігається середня заробітна плата (ст. 12 Закону України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 р.). Можуть надаватися й інші гарантійні виплати, визначені законом України, колективним договором, угодами

Закінчення дод. 3

 

1

2

3

Роботи у примирних органах (незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових арбітражів)

Зберігається місце роботи (посади) і середній заробіток, а також поширюються гарантії, передбачені КЗпП для виборних профспілкових працівників (ст. 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р.)

4

Виконання інших обов'язків, встановлених чинним законодавством

Збереження середнього заробітку

Контрольні питання

1. Види гарантійних виплат і доплат.

2. Види компенсаційних виплат і доплат.

3. Що спільного і яка відмінність між гарантійними виплатами й доплатами та заробітною платою?

4. Гарантії в оплаті праці.

5. Компенсаційні виплати виплачуються: а) при службових відрядженнях; б) у разі роботи в польових умовах; в) при переїзді на роботу до іншої місцевості; г) за амортизацію інструментів, які належать працівникові, та в інших випадках.

6. Як називаються витрати працівника в службовому відрядженні, що не потребують спеціального документального підтвердження?

7. У яких випадках здійснюються відрахування із заробітної плати?

8. Загальний розмір відрахувань при кожній виплаті заробітної плати.

9. У яких випадках не допускаються відрахування: а) з вихідної допомоги; б) з компенсаційних виплат.

Теми рефератів

1. Гарантії та компенсації у зв'язку із службовими відрядженнями.

2. Гарантії та компенсації працівникам у конвенціях МОП.

3. Компенсація за роботу в екстремальних кліматичних умовах. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим