Главная  - Налоги  - Книги  - Податкова політика - Литвиненко Я.В.
Податкова політика - Литвиненко Я.В.

Я. В. Литвиненко

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Л64 Податкова політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 224 с: іл. — Бібліогр.: с. 219-221.

ISBN 966-608-268-3

У посібнику викладено теоретичні та методичні основи податкової політики, принципи оподаткування, сутність і структуру податкового менеджменту та податкової системи, принципи її створення та особливості в Україні. Окремо розглянуто питання про значення податків у стимулюванні інвестиційних процесів у державі.

Для студентів, магістрантів, аспірантів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівників та фахівців усіх рівнів і підприємців.

ББК 65.9(4УКР)261.4ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ 1. СУЧАСНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЇЇ РОЗВИТКУ
1.1. Податкова політика на макро-та мікроекономічному рівнях, її сутність та принципи розробки
1.2. Історичний аспект розвитку податкової політики держави
1.3. Теорія податків та її історичний розвиток
1.4. Особливості розвитку податкової теорії в Росії та Україні
1.5. Теорія перекладання податків та її місце в загальній податковій політиці
Розділ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. Теоретичні основи податкового менеджменту
Розробка загальної політики оподаткування для підприємства
2.2. Система інформаційного забезпечення податкового менеджменту
Розділ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
3.1. Аналіз та його місце в системі формування податкового менеджменту
Визначення резервів
3.2. Планування податкових платежів
3.3. Система та методи контролю податкового менеджменту
3.4. Податкове регулювання у системі податкового менеджменту
Органами управління ВЕЗ
Розділ 4. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ
4.1. Теоретичні та методичні основи системи оподаткування
4.2. Податки, їх функції та види
4.3. Податкове право та його складові
4.4. Порядок і способи сплати податків
Розділ 5.ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
5.1. Податкова політика іноземних держав
5.2. Особливості сплати податків в інших країнах світу
Розділ 6. ПОДАТКИ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Розвиток інвестиційних процесів у світі в XX ст.
6.2. Податкова політика різних держав у стимулюванні інвестицій
6.3. Уніфікація процесів оподаткування інвестицій на міжнародному рівні
ТЕСТИ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим