Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Плавання з методикою викладання - Клопов Р.В.
Плавання з методикою викладання - Клопов Р.В.
<< Содержание < Предыдущая

ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ З ПЛАВАННЯ

1. Анатомічна будова тіла людини та її вплив на техніку плавання.

2. Способи звільнення від захватів потопаючого.

3. Вправи, які використовуються при навчанні плаванню способом дельфін.

4. Загальні закономірності, які характерні для раціональних варіантів техніки виконання плавальних рухів.

5. Аналіз техніки рухів руками при плаванні дельфіном.

6. Вправи, що використовуються з метою освоєння з водним середовищем.

7. Поняття про техніку плавання. Основні фактори, що визначають техніку плавання.

8. Аналіз техніки повороту "маятник" при плаванні кролем.

9. Планування навчально - виховної роботи у ДЮСШ.

10. Залежність опору води від міделевого перетину та від швидкості руху тіла.

11. Аналіз техніки старту із води.

12. Склад суддівської колегії з плавання.

13. Прикладне плавання.

14. Аналіз техніки руху рук при плаванні кролем.

15. Послідовність навчання різним способам плавання.

16. Місце плавання у системі фізичного виховання.

17. Аналіз техніки руху ніг при плаванні брасом. Можливі порушення правил змагань при плаванні способом брас.

18. Фактори, які ускладнюють для тих, хто не вміє плавати освоєння плавальних рухів. Задачі перших уроків курсу навчання плаванню.

19. Вплив фізіологічних функцій на техніку плавання.

20. Основні засоби штучного дихання та їх порівняльна характеристика.

21. Вправи, які використовуються при навчанні плаванню на спині.

22. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання при плаванні на спині.

23. Особливості побудови уроків з плавання з дітьми різного віку.

24. Вправи, які використовуються при навчанні рухам ногами при плаванніспособом кроль.

25. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання при плаванні кролем.

26.Правила та обов'язки судді з техніки плавання.

27. Структура уроку з плавання.

28. Організація та методика проведення уроків з плавання.

29. Аналіз техніки руху рук при плаванні на боку.

30.Вправи, які використовуються при навчанні способу "брас".

31. Аналіз техніки руху рук при плаванні брасом.

32. Методика навчання поворотам.

33. Основні форми контролю та їх значення для змагання, тренувального процесу.

34. Форма та характер робочих та підготовчих рухів у техніці плавання.

35. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання при плаванні дельфіном.

36. Організація та проведення змагань з плавання.

37.Планування роботи з плавання у школі. Основні документи планування.

38. Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання при плаванні брасом. Правила пропливу дистанції брасом на змаганнях.

39. Методика навчання поворотам.

40. Оздоровче значення плавання.

41. Аналіз техніки руху ніг при плаванні на боку.

42. Цілісно - розчлененний метод навчання техніці плавання.

43. Основні особливості плавання як засобу фізичного виховання.

44. Аналіз техніки руху ніг при плаванні дельфіном.

45. Методи спортивного тренування.

46. Фази циклу рухів плавця у кожному спортивному способі плавання.

47. Вимоги до техніки дихання. Фактори, які визначають техніку дихання у плаванні.

48.Вправи, які використовуються при навчанні способу плавання "кроль".

49. Сучасний стан плавального спорту в Україні.

50.Аналіз узгодження рухів руками, ногами та дихання при плаванні на боку.

51. Облік роботи з плавання та його значення. Основні види обліку.

52.Аналіз техніки повороту при плаванні на спині. Правила виконання повороту на спині та його можливі порушення.

53. Основні методи спортивного тренування у плаванні.

54.Реакція опору як основна умова динамічного плавання.

55. Оздоровче значення плавання.

56. Аналіз техніки руху рук при плаванні на спині.

57.Розваги на воді, їх місце у системі навчання та тренування дітей. 58.Роль плавання у вихованні гармонійно розвинутої людини.

59. Аналіз техніки руху рук при плаванні на спині.

60. Навчання та тренування як єдиний педагогічний процес.

61. Паралельно - послідовний метод навчання техніці спортивного плавання.

62. Аналіз техніки поворотів без торкання поворотної стінки.

63. Вправи, які використовуються при освоєнні з водним середовищем.

64. Опір води при динамічному плаванні та його види.

65. Аналіз техніки старту із стартової тумбочки.

66. Вправи, які використовуються при навчанні способу плавання на боку.

67. Організація навчання плаванню у загальноосвітніх школах.

68. Аналіз техніки руху ніг при плаванні кролем.

69. Вправи, які використовуються при навчанні рухам ногами при плаванні брасом.

70. Аналіз техніки дихання при плаванні способом брас.

71. Загальна схема навчання плаванню.

72. Підплив до утопаючого та способи його транспортування.

73. Фізичні особливості води та їх вплив на техніку плавання.

74. Аналіз техніки повороту у брасі та дельфіні.

75. Зміст спортивного тренування у плаванні.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Булгакова Н.Ж. Плавание. - М.: Физкультура и спорт, 1984. - 288 с.

2. Парфенов В.А. Плавание. - К.: «Вища школа», 1978. - 288 с.

3. Никитский Б.Н. Плавание. Учебник для педагогических институтов - М.: Просвещение, 1981. - 286 с.

4. Булгакова Н.Ж. Познакомьтесь-плавание. - М.: «Издательство АСТ»: «Издательство Астрель», 2002. - 160 с.

5. Викулов А. Д. Плавание. : Учебное пособие для высш. уч. заведений. - М.: «Владос-Пресс», 2003. - 386 с.

6. Плавание. Учебник для вузов / под ред Булгаковой Н.Ж. - М.: Физкультура и спорт, 2001. - 400 с. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим