Главная  - Маркетинг  - Книги  - Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Експертиза товарів - Коломієць Т.М.

Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л. Експертиза товарів: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 274 с.

Значну увагу приділено питанням технології проведення експертиз з диференціацією на експертизу якості, кількості та за іншими специфічними ознаками, документальному оформленню їх результатів, подано вимоги та охарактеризовано стан маркування товарів відповідно до чинних норм.

У підручнику наведено дані про світовий досвід щодо експертизи товарів, діяльність зарубіжних торгово-промислових палат.

Виходячи із нагальних проблем сьогодення, однією з яких є підробка та зниження якості товарів, і відповідно до цього зростання значення товарознавчої експертизи, в окремому розділі охарактеризовано види та засоби фальсифікації товарів.

Спеціалісти торгівлі нової формації повинні вміти оцінювати якість, споживчі переваги товарів, їх відповідність стандартам, нормам, вимогам законів, відрізняти товари-фальсифікати, товари-сурогати, нестандартні, несортні товари; консультувати покупців, впливати на створення громадської думки щодо певних товарів на ринку, спираючись на знання про їх високу якість; надавати реальну допомогу споживачеві у виборі товару, привінтивно формулювати та забезпечувати створення сучасних споживчих властивостей товарів. Здійснити це без знань про властивості товарів, експертизу їх якості неможливо. На сьогодні експертна функція товарознавства, яка поширюватиметься, крім торгівлі, на сферу стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, митну справу тощо, є найактуальнішою.ЗМІСТ


Розділ 1. Концептуальні засади експертизи товарів
1.1. Поняття та терміни товарознавчих експертиз
1.2. Органи, які уповноважені проводити товарознавчі експертизи
1.3. Права та обов'язки експерта
1.4. Види експертиз
Pозділ 2. Роль і функції торгово-промислових палат у формуванні міжнародної торгівлі
2.1. Особливості функціонування торгово-промислових палат у світі
2.2. Міжнародні організації торгових палат
2.3. Торгово-промислові палати України та країн СНД
Розділ 3. Інформаційні засоби експертизи товарів
3.1. Поняття та види інформації про товар
3.2. Товаросупровідні документи
3.3. Маркування товарів
Торговельне маркування
Структура маркування
3.4. Інформаційні знаки
Товарні знаки
Поняття та види знаків
Права та захист прав на знаки
Знаки найменування місця походження товару
Знаки країни походження товару
Знаки відповідності або якості
Штрихове кодування
Еволюція штрихового кодування
Сучасні системи штрихового кодування
Міжнародний багатогалузевий стандарт транспортної нумерації 88СС
Вимоги до нанесення штрихового кодування
Компонентні знаки
Розмірні знаки
Експлуатаційні знаки
Манілуляційні знаки
Попереджувальні знаки
Екологічні знаки
Акцизне маркування товарів
Правила маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Реалізація або знищення конфіскованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Розділ 4. Організація проведення експертизи товарів
4.1. Підготовчий етап
4.2. Основний етап
4.3. Заключний етап
Порядок складання акта експертизи
Типові помилки при проведенні експертизи
Розділ 5. Технологія проведення експертизи товарів
5.1. Експертиза кількості
Правова база проведення кількісної експертизи
Експертиза товарів із пошкодженою упаковкою
Правила проведення експертизи кількості під час приймання товарів
5.2. Експертиза якості
Правила проведення приймальної експертизи за якістю
5.3. Асортиментна експертиза
5.4. Документальна експертиза
5.5. Комплексна експертиза
Розділ 6. Гігієнічна, санітарна, ветеринарна та екологічна експертиза товарів
6.1. Гігієнічна експертиза
6.2 Санітарна експертиза
6.3.Ветеринарна експертиза
6.4. Екологічна експертиза
Розділ 7. Товарознавча судова експертиза товарів
Розділ 8. Ідентифікація та фальсифікація товарів
8.1. Ідентифікація товарів
8.2. Види та засоби фальсифікації товарів
8.3. Державне регулювання належної якості та безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини
8.3.1. Порядок ввезення імпортних харчових продуктів та продовольчої сировини в Україну
8.4. Відповідальність виробників та продавців про забезпечення належної якості товарів


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим