Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Логістика - Кальченко А. Г.
Логістика - Кальченко А. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.4. ЗАВДАННЯ І МЕТА ЛОГІСТИКИ

Здебільшого логістика розглядається крізь призму досягнення стратегічних цілей фірми та оптимізації її основних оперативних процесів, наприклад, транспортування і зберігання вантажів.

У зв’язку з цим завдання логістики, можна розподілити на три групи:

1. Глобальні.

2. Загальні.

3. Локальні.

Головним глобальним завданням логістики є зростання прибутку фірм за рахунок досягнення з найменшими витратами максимальної пристосованості фірм до мінливої ринкової ситуації, підвищення на ринку своєї частки та одержання переваг перед конкурентами. Одне із загальних завдань логістики полягає також у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання й контролю за матеріальними та інформаційними потоками, які забезпечували б високу якість постачання продукції. З цим завданням тісно пов’язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідальності матеріальних та інформаційних потоків, контролювання матеріального потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів, розробка способів управління операціями руху товарів, встановлення форм стандартизації напівфабрикатів та пакування, визначення обсягів виробництва, транспортування і складування, розбіжностей між потребами та можливими закупівлями і виробництвом.

До загальних завдань логістики відносять:

1. Створення інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків.

2. Контроль за рухом матеріальних потоків.

3. Визначення стратегії та технології фізичного переміщення товарів.

4. Розробка засобів управління руху товарів.

5. Прогнозування обсягів виробництва перевезень, складування.

6. Вияв безбалансовості між потребами і можливостями закупівлі і виробництва.

7. Прогнозування попиту на товари, що виробляються чи переміщуються в рамках логістичної системи.

8. Розподіл транспортних засобів.

9. Організація передпродажного і післяпродажного обслуговування споживачів.

Прикладом локального завдання логістики є оптимізація виробничих запасів та максимальне скорочення часу зберігання та транспортування вантажів.

Відсутність тісного зв’язку концепції логістики з активною ринковою стратегією часто призводить до того, що сама по собі закупівля сировини, напівфабрикатів, комплектуючих стає мотивом для випуску тієї чи іншої продукції без належного попиту на неї. Проте, у нинішній ринковій ситуації такий підхід до випуску продукції здатний викликати комерційний провал. Безперечно, орієнтація на мінімізацію витрат залишається в силі, але лише за умови знаходження оптимального рівня сполучення витрат та рентабельності основного і оборотного капіталу, що задіяний у межах ринкової стратегії.

Цілями сучасної логістики є:

  • своєчасне постачання відповідної кількості, якості та асортименту усіх матеріалів до місця їх споживання;
  • зміна запасів матеріалів відповідно до інформації про наявність можливості їх швидкого придбання;
  • узгодження політики продажу товарів з політикою їх виробництва;
  • зниження розміру партії постачань та обробки до одиниці;
  • виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі терміни.

Сукупність цілей, які переслідуються, є ідеалом, прагнення досягти якого є стратегічною метою. Це буде зробити тим легше, чим буде вищим рівень виробничого та інфраструктурного потенціалу. У разі реалізації цієї концепції логістики, до беззаперечних успіхів окремих фірм слід буде віднести створення системи оперативної доставки вантажів. Наприклад, в Німеччині це означає, що замовлення на матеріали та вироби необхідного асортименту виконуються за 24 години. Замовлення, що приймають до уваги індивідуальні потреби замовника, виконуються за 14 днів.

Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепцій управління подано у табл. 1.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепції управління

Ознаки традиційної системи управління

Ознаки логістичної

системи управління

1. Низький рівень виробничої інтеграції

2. Збільшення випуску продукції

3. Оптимізація функцій виробництва

4. Створення запасів

5. Подовжений годинний цикл диспозиції

6. Використання універсального обладнання при виробництві

7. Виробництво багатосерійне або масове

8. Скорочення витрат на виробництво

9. Отримання прибутку за рахунок збільшення продажу

1. Високий рівень виробничої інтеграції

2. Задоволення платоспроможного попиту

3. Оптимізація переміщення матеріального потоку

4. Отримання інформації про швидке придбання матеріалів

5. Дуже скорочений цикл диспозиції

6. Використання обладнання для розміщення товарів при виробництві

7. Виробництво індивідуальне та дрібносерійне

8. Скорочення витрат на надання послуг

9. Отримання прибутку за рахунок надання послуг 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС