Главная  - Культурология  - Книги  - Культурологія - Гриценко Т.Б.
Культурологія - Гриценко Т.Б.
<< Содержание < Предыдущая

Українська культурологічна думка за кордоном

Зарубіжні представники української культурології, поділяючи концепцію професора М.С.Грушевського, не відійшли від хронологічного принципу у висвітленні української культури. Так, Д.Антонович та І.Крип’якевич, поділивши її на матеріальну та духовну, виступали проти замкненості національної культури, визнаючи існування загальнолюдської світової культури. У той же час у ХХ ст., коли активізувалися рухи народів до національного самовизначення, здобула популярність лінгвістична теорія, авторами якої вважаються М.С.Грушевський та І.І.Огієнко. Абсолютизуючи роль національної мови, вони вважали її єдиним провідним фактором збереження, утвердження й виживання національної спільноти, що є консолідуючою силою єднання нації не лише в самій країні, а й за рубежем. Так, І.І.Огієнко висунув ідею “рідномовної політики”, в основу якої було покладено положення про державну мову провідної нації, про вільний розвиток культур національних меншин, про єдність материнської культури з культурою еміграції через сприяння розвитку соборної літературної мови і через широке застосування її урядовими й освітніми закладами, у тому числі й церквою. Релігійна концепція української культурології також була представлена греко-католицьким митрополитом Андрієм Шептицьким (1861–1944), передбачала інкорпорацію української культури у західну через включення православних віруючих у греко-католицьку церкву, підпорядковану Ватикану.

 

Завдання й запитання для самоконтролю

1. Розкрити значення культурології як науки та навчальної дисципліни.

2. Розкрити роль і значення культурології як комплексного дослідження процесів і явищ у суспільстві.

3. Назвати напрями дослідження української культурології.

4. Назвати методи й принципи дослідження культурології.

5. Які основні концепції вивчення культурології ?

6. Які основні концепції зарубіжної культурології ?

7. Які основні концепції української культурології ?

8. Розкрити зміст поняття культури як предмета вивчення культурології.

9. Що таке культура і чим вона відрізняється від цивілізації ?

10. Дати характеристику матеріальної та духовної культури.

11. Розкрити роль і значення мистецтва як складової культури.

12. Розкрити функції культури у суспільстві.

13. Розкрити значення культура у процесі державотворення.

14. Назвати види (підгрупи) й форми вираження культури.

15. Що таке культурний рівень і як проявляється нерівномірність розвитку культури ?

16. Розкрити основні методичні принципи вивчення культури. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим