Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.

Сопко В., Завгородній В.

С 64

 Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с.; іл.

ISBN 966–574–063–6

У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об’єкти організації за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, питання організації праці, а також забезпечення (нормативно-пра­вове, організаційне, інформаційне, технічне, ергономічне і т. ін.) процесів обліку, контролю та аналізу як функцій управління в разі автоматизованої обробки інформації.

Для студентів університетів, котрі навчаються за спеціальністю «Облік та аудит» на рівні магістерської підготовки.

ББК 65.052ЗМІСТ


Частина 1. Загальні питання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
Розділ 1. Основи організації бухгалтерськог ообліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством
1.1. Бухгалтерський облік, контроль та аналізу системі управління господарством
1.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
1.4. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації
Розділ 2. Предмет і метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
2.1. Предмет організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
2.2. Об’єкти організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
2.3. Поетапна побудова технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
2.4. Об’єкти організації облікового, контрольного та аналітичного процесів
2.5. Метод організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
Частина 2. Організація облікового, контрольного та аналітичного процесів
Розділ 3. Організація бухгалтерського облікового процесу
3.1. Загальна побудова облікового процесу
3.2. Визначення об’єктів організації облікового процесу
3.3. Організація облікових номенклатур
3.3.1. Загальна характеристика
3.3.2. Структура облікової інформації
3.3.3. Облікові номенклатури різних етапів облікового процесу
3.4. Організація носіїв (доказів) облікової інформації
3.4.1. Загальні положення
3.4.2. Методика вибору носіїв облікової інформації
3.4.3. Організація носіїв облікової інформації первинного обліку
3.4.4. Організація носіїв облікової інформації поточного обліку
3.4.5. Організація носіїв облікової інформації підсумкового обліку
3.5. Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації
3.6. Організація технології облікового процесу
3.6.1. Основні поняття
3.6.2. Стадії документообігу
3.6.3. Організація руху матеріальних носіїв облікової інформації
3.6.4. Види графіків
3.6.5. Особливості організації технології облікового процесу на різних етапах
3.7. Особливості організації технології річного узагальнення даних бухгалтерського обліку
3.8. Форми організації бухгалтерського облікового процесу
3.8.1. Сутність форми організації облікового процесу
3.8.2. Меморіально-ордерна форма організації обліку
3.8.3. Журнально-ордерна форма організації бухгалтерського обліку
3.8.4. Машинні варіанти організації бухгалтерського обліку
Розділ 4. Особливості організації облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації
4.1. Загальна побудова облікового процесу в інформаційній системі
4.2. Концепція організаційної побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку
4.3. Організація нормативно-довідкової інформації
4.4. Організація первинного обліку в умовах автоматизованої обробки інформації
4.5. Організація вихідної інформації
4.6. Особливості організації технології облікового процесу в умовах функціонування АРМ бухгалтера
Розділ 5. Організація контрольного процесу
5.1. Загальна організаційна побудова контрольного процесу
5.2. Організація номенклатур контролю
5.3. Організація матеріальних носіїв контрольного процесу
5.4. Організація технології контрольного процесу
5.5. Організація контрольного процесу на окремих технологічних етапах
5.6. Особливості організації контрольного процесу внутрішньогосподарських підрозділів
5.6.1. Загальні положення
5.6.2. Організація перевірок (ревізій) діяльностівнутрішньогосподарських підрозділів
5.7. Організація контрольного процесу в умовах автоматизованої системи обробки інформації
5.7.1. Загальна побудова організації контрольного процесув умовах автоматизованої обробки інформації
5.7.2. Організація внутрішньогосподарського контролю з використанням сучасної обчислювальної техніки
5.7.3. Організація робіт у ході проведення зовнішнього контролю (аудиту) з використанням комп’ютерної техніки
Розділ 6. Організація аналітичного процесу
6.1. Загальна організаційна побудова аналітичного процесу
6.2. Організація аналітичних номенклатур
6.3. Організація матеріальних носіїв аналітичного процесу
6.4. Організація технології аналітичного процесу
6.5. Організація аналітичного процесу на деяких технологічних етапах
6.6. Особливості організації аналітичного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації
Частина 3. Організація роботи виконавців облікових, контрольних та аналітичних служб
Розділ 7. Організація праці працівників — людей, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом
7.1. Принципи, вимоги та елементи організації праці виконавців, які здійснюють бухгалтерський облік, контроль та аналіз
7.2. Поділ та кооперування праці
7.3. Види норм та їх характеристика
7.4. Визначення чисельності (кількості), облікового, контрольного та аналітичного персоналу
7.5. Самоорганізація роботи працівників обліку, контролю та аналізу
7.6. Особливості організації роботи керівника служби обліку, контролю та аналізу
7.7. Організація бухгалтерського діловодства
7.8. Вимоги до ергономічного і соціального забезпечення праці працівників обліку, контролю та аналізу
7.8.1. Вимоги до ергономічного забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу
7.8.2. Соціальне забезпечення працівників обліку, контролю та аналізу
Розділ 8. Організаційна побудова бухгалтерської служби та розробка організаційних регламентів
8.1. Загальні положення
8.2. Організаційна побудова бухгалтерії
8.2.1. Форми організаційної побудови та структура бухгалтерії
8.2.2. Типи організаційних структур
8.2.3. Особливості побудови структури підрозділів бухгалтерського обліку у великих господарствах
8.2.4. Госпрозрахункові (централізовані) бухгалтерії
8.3. Розробка організаційних регламентів
8.3.1. Завдання і функції апарату, зайнятого обліком, контролем та аналізом
8.3.2. Класифікація організаційних регламентів з обліку,контролю та аналізу
8.3.3. Вихідні положення для розробки організаційних регламентів
8.3.4. Методика розробки положення про службу (відділ) управління бухгалтерського обліку
8.3.5. Методика і техніка розробки положення про підрозділ (сектор, групу) бухгалтерської служби підприємства
8.3.6. Методика розробки посадових інструкцій
8.3.7. Особливості розробки графіків, інструкцій та інших документів
8.3.8. Організація роботи виконавців необлікових підрозділів з виконання ними облікових робіт
Частина 4. Організація забезпечення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і їх розвитку
Розділ 9. Організація проектування і впровадження системи обліку, контролю та аналізу за умов застосування ПК
9.1. Основи організації проектування
9.2. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку
9.3. Розробка технічного завдання та ескізного проекту
9.4. Складання технічного проекту та робочої документації
9.5. Впровадження проекту в дію
Розділ 10. Організація інформаційного і технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу
10.1. Організація інформаційного забезпечення обліку
10.2. Організація інформаційного забезпечення контролю та аналізу
10.3. Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу
Розділ 11. Організація розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
11.1. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
11.2. Види планів розвитку обліку, контролю та аналізу і їх зміст
11.3. Методика організації впровадження окремих облікових, контрольних та аналітичних завдань
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
11.5. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
11.5.1. Показники ефективності
11.5.2. Розрахунок витрат на розробку (прив’язування) та впровадження проекту
11.5.3. Визначення економії від впровадження проекту


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим