Главная  - Страхование  - Конспекты лекций  - Cтрахування - конспект лекцій
Cтрахування - конспект лекцій
<< Содержание < Предыдущая

СТРАХУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ

Страховий ринок Німеччини характеризується динамічним розвитком.

Щорічний приріст страхових платежів складає у Німеччині 10%. Особисте страхування в структурі національного страхового ринку займає близько 37%. Медичне страхування користується дещо меншою популярністю ніж в інших країнах Західної Європи і складає близько 12% загального об'єму надходжень страхових платежів. Майнове страхування займає 51% національного страхового ринку Німеччини.

Сектор особистого страхування у Німеччині зазнає все більшої конкуренції з боку комерційних банків, які прагнуть організувати страхове обслуговування клієнтури через операційні зали комерційних банків. У цілому прибутковість операцій у секторі страхового обслуговування фізичних осіб вища, ніж у секторі страхового обслуговування юридичних осіб. Сектор страхового обслуговування фізичних осіб займає 87% німецького страхового ринку, юридичних осіб — 13%. Дивіденди по акціях акціонерів страхових компаній стабільні, але дещо нижчі, ніж в інших країнах Західної Європи. Об'єднання Німеччини наклало свій відбиток на динаміку розвитку страхового ринку.

Страхова справа у Німеччині розділена між системою державного соціального забезпечення і приватним сектором страхових послуг.

Соціальне страхування обов'язкове для всіх працівників найманої праці, якщо вони не охоплені сектором приватних страхових послуг. Мається на увазі страхування по старості, на випадок безробіття або тимчасової втрати працездатності.

Приватний сектор страхових послуг у Німеччині керує акціонерними страховими товариствами, що є власністю їхніх акціонерів; товариствами взаємного страхування державними страховими корпораціями.

У 1990 р. у Німеччині нараховувалося 115 страховиків, які обслуговують сектор договорів особистого страхування, 230 недержавних пенсійних фондів, 55 товариств медичного страхування, 35 спеціалізованих перестрахових компаній, 330 інших страховиків. Крім того, специфіку німецького страхового ринку визначає наявність понад 2200 місцевих регіональних страховиків, які збирають менше 5% загального об'єму страхових премій. Іноземним страховикам у Німеччині належить 13% страхового ринку, з них лідируючі позиції традиційно займають страхові компанії з Швейцарії (близько 9% страхового ринку), які осіли на берегах Рейну вже понад 100 років, тому страховики у Німеччині не мають права займатися якоюсь іншою діяльністю, крім страхування.

Федеративний устрій Німеччини є важливим чинником у розвитку надання страхових послуг безпосереднім споживачам. Регіональні страховики підгримують свою фізичну присутність у всіх федеральних землях Німеччини. Більшість великих страхових компаній вирішують питання активізації з укладання нових і поновлення раніше укладених договорів страхування через страхових агентів, які, або працюють на основі контракту з страховою компанією, або діють, як, так звані, «зв'язані» страхові агенти. Великим постачальником клієнтури є незалежні страхові брокери, які обслуговують різні страхові компанії. Широко налагоджений прямий продаж страхових полісів здійснюється безпосередньо з офісів страхових компаній.

Кожний страховик звичайно має не одного страхового агента, який обслуговує визначену, закріплену за ним, територію. У цілому, страхові брокери більш активні в страховому обслуговуванні юридичних осіб, у той час як «зв'язані» страхові агенти переважно обслуговують страхові інтереси фізичних осіб. Характерно, що ряд великих страхових компаній у Німеччині, вирішуючи питання активізації, обходиться без дорогих послуг страхових посередників, інформуючи потенційних клієнтів про запропоновані страхові послуги шляхом розсилання відповідної інформації по пошті.

Страхова справа у Німеччині підтверджена жорсткою законодавчою регламентацією. У даний час діє Закон про державний страховий нагляд з 1983 р. (з обліком наступних змін, внесених у грудні 1985 р. та у жовтні 1990 р.), що містить основні правові норми, які регулюють страхові відношення

Усі діючі у Німеччині національні й іноземні страхові компанії підлягають обов'язковому державному страховому нагляду з боку Федерального відомства нагляду за діяльністю страхових компаній (ФВН), розташованого у Берліні. Основна ціль діяльності федерального органу державного страхового нагляду — захист інтересів страхувальників. Це важливо, оскільки в Німеччині немає особливого централізованого гарантійного фонду для відшкодування збитків страхувальникам через непередбачене банкрутство їхніх страховиків. Єдиний виняток із цього правила — особливий гарантійний фонд страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Мається на увазі, що з цього фонду відшкодовується збиток постраждалим у результаті дорожньо-транспортної події, якщо автовласник за якихось причин не мав поліса, який засвідчує наявність у нього договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності. Страхові компанії, засновані в окремих федеральних землях, підлягають страховому нагляду з боку органів, уповноважених на те земельною владою.

Запитання для самоперевірки

  1. Які особливості страхування у Великобританії?
  2. Що являє собою страхова організація «Ллойда»?
  3. У чому полягає особливість страхування ризиків у Франції?
  4. Назвати відмінності у системі страхування Німеччини і Франції.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн