Главная  - Менеджмент  - Конспекты лекций  - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)


ЗМІСТ


1. Загальна характеристика управління проектами
1. Менеджмент інвестиційних проектів
2. Місце та значення проектів в інвестиційній стратегії підприємства
3. Поняття та значення системи управління проектами
4. Організаційні структури управління проектами
2. Обґрунтування доцільності проекту
2.1. Визначення проектних альтернатив
2.1.1. Визначення критеріїв вибору проектів
2.1.2. Майбутня та теперішня вартість грошей
2.1.3. Період окупності проекту (Payback Period - PBP)
2.1.4. Облікова норма дохідності ( Accounting Rate of Return - ARR)
2.1.5. Чиста теперішня вартість ( Net Present Value - NPV)
2.1.6. Внутрішня норма рентабельності Internal Rate of Return (IRR)
2.1.7. Індекс прибутковості (Profitability Index – PI)
2.2. Визначення статуту проекту
2.2.1. Аналіз мікросередовища та макросередовища проекту
2.2.2. Опис загального завдання проекту
3. Основні форми організаційної структури проектів
3.1. Мотиваційні моделі в управлінні
3.2. Сутність та типи організаційних струкутр управління
3.3 Організаційні структури управління проектами
3.4. Сучасні тенденції в розвитку організаційних структур управління
Завдання для індивідуальної роботи
4. Загальні підходи до планування, структуризації і контролю проектів
4.1. Макроекономічний підхід до планування проектів
4.2. Основні процеси в управлінні проектами
4.3. Розробка плану проекту
4.4. Види та задачі планування
4.5. Етапи планування проекту
Етап 1. Розуміння оточення проекту
Етап 2. Формулювання проекту
Етап 3. Планування проекту
Етап 4. Технічне виконання проекту
Етап 5. Управління проектом
4.6. Планування вартості проекту
4.7. Структура розподілу (декомпозиція) робіт (СРР)
4.8. Встановлення послідовності робіт
4.9. Оцінка тривалості робіт
Завдання для самостійної роботи
5. Сітьове та календарне планування
5.1 Сутність та види календарно-сітьових планів
5.2. Історія сітьового планування і управління
5.3. Сутність та основні елементи сітьового планування й управління
5.4. Порядок і правила побудови сітьових графіків
Упорядкування сітьового графіка
5.5. Поняття про шлях
5.6. Часові параметри та оптимізація сітьових графіків
5.7. Фактори вибору оптимального рішення
5.8. Методологія прийняття компромісного рішення
5.9. Вплив типів контрактів на прийняття компромісного рішення
5.10. Графічний аналіз компромісних рішень
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи
6. Контроль виконання проекту
Попередня та незалежна експертиза проектів
Постаудит проекту
Експертиза державних інвестиційних програм
Система оцінки і контролю в проекті
Опорний план проекту як основа для контролю за виконанням проекту
Показники виконання робіт
Прогнозування остаточної вартості проекту
Мета, види і напрямки моніторингу
Моніторинг державного будівництва
7. Оцінка і страхування ризиків проекту
7.1. Поняття та види проектних ризиків
7.2. Співвідношення ризику і дохіду
7.3. Аналіз чутливості проекту
7.4. Аналіз сценаріїв проекту
7.5. Метод імітаційного моделювання Монте-Карло
7.6. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) в оцінці доцільності інвестицій
7.7. Механізми нейтралізації інвестиційних ризиків
9. Організація проведення торгів за проектами
Укладання контрактів на реалізацію інвестиційних проектів
Вибір проектувальників проекту
Організація матеріально-технічного забезпечення
Організація ефективних робіт у будівництві
Кредитування інвестиційних проектів під гарантію Кабінету Міністрів України
Концесійна інвестиційна діяльність в Україні
9. Формування і розвиток проектної команди
9.1. Організаційне планування
9.2. Основні підходи до формування команди
9.3. Організація ефективної діяльності команди
9.4. Управління персоналом команди
9.5. Критерії успішного управління командою проекту
10. Програмне забезпечення процесу управління проектом
10.1. Сутність та зміст управління комунікаціями
10.2. Документи проекту, їхня форма та класифікація
10.3. Планування інформаційного зв'язку
10.4. Звітування про виконання проекту
10.5. Адміністративне закриття проекту
10.6 Загальна характеристика програми Project Expert
10.7. Система моделювання проекту
10.8. Система контролю процесу реалізації проекту


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим