Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая

2.2.2. Опис загального завдання проекту

Для підготовки опису проекту та розробки його завдань розробникам проекту необхідно визначитися відносно змісту проекту. В Керівництві з питань проектного менеджменту під управлінням змістом проекту розуміють процеси, які необхідні для забезпечення того, щоб проект містив в собі саме ті роботи, які необхідні для його успішного завершення. При цьому, до головних процесів управління змістом відносять:

 1. Процес ініціалізації – рішення організації про те, щоб розпочати чергову фазу проекту.
 2. Процес планування змісту – розробка письмового документа про зміст проекту як основи для майбутніх рішень.
 3. Процес визначення змісту – поділ основного компоненту проекту на дрібніші, більш керовані компоненти.
 4. Процес перевірки змісту – формалізація приймання змісту проекту.
 5. Контроль за змінами змісту – контроль змін у змісті проекту.

Термін «зміст» відносно проекту може означати:

 1. зміст продукту, який описує властивості та функції майбутнього продукту або послуги проекту;
 2. зміст проекту, який визначає які роботи і в якому обсязі повинні бути виконані для отримання продукту або послуги з визначеними властивостями.

Розробка змісту продукту починається з розробки технічного завдання. Технічне завдання є основою для подальшої розробки плану проекту, воно розробляється під спільним керівництвом керівника проекту та замовника, які повинні узгодити цілі проекту, встановити проміжні результати проекту для кожної стадії життєвого циклу проекту та встановити конткретні технічні вимоги до продукту проекту. Отже, технічне завдання повинно містити опис таких аспектів проекту.

1. Цілі проекту. Цілі – це досить загальна інформація, заяви про те, чого організація планує досягти на шляху до виконання своєї місії. Цілей у організації, як правило 3-5. Кожна з них обмежена одним реченням. У свою чергу, кожна з цілей містить в собі 2-5 завдань, які мають бути конкретними і такими, що вимірюються.

Завдання – більш специфічні ніж цілі. Вони є конкретними або такими, що можуть бути виміряні. Як правило, кожній з цілей відповідає 2-5 завдань. Завдання є дуже важливими, оскільки виконуючи їх, організація показує реальний, вимірюваний прогрес у досягненні цілей, а відповідно – і у просуванні до виконання своєї місії.

2. Проміжні результати роботи дозволяють зробити біль точними оцінки вартості та часу виконання проекту, встановити основу для виконання та контролю та розподілити відповідальність між членами команди за виконання окремих етапів проекту.

3. Контрольні точки. Контрольна точка в проекті – це будь-яка значна подія, яка відбувається у запланований період часу і характеризує завершення певного етапу або фази проекту. Графік контрольних точок відображає основні етапи роботи над проектом, він показує попередню, приблизну оцінку витрат часу, вартість та перелік необхідних ресурсів. Контрольні точки повинні бути зрозумілі всім учасникам проекту. Графік контрольних точок повинен встановлювати відповідальних за виконання конкретних етапів роботи.

4. Технічні вимоги. – це опис продукту або послуги проекту, його властивостей та технічних характеристик, які погоджуються з замовником. Дотримання цих технічних вимог є підставою для подальшого прийняття продукту замовником.

5. Обмеження проекту – це чинники, які обмежують дії команди і стосуються вартості, часу виконання та якості продукту чи послуги проекту.

Література:

 1. О.Д.Данілов, Г.М.Івашина, О.Г.Чумаченко. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Комп’ютерсервіс», 2001.
 2. Москвін С.О. Проектний аналіз. – Київ: ТОВ “Видавництво Лібра”, 1999.
 3. Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. З англ.. / Під ред.. С.Д. Бушуєва, - 2-е вид., перероб. – К.: Видавничий дім «Деловая Україна», 2000. – 198 с.
 4. Крушвиц Луту. Финансирование и инвестиции. Неоклассические теории финансов. / Учебное пособие пер. под редакцией Ковалева В.В. /C/Пб, 2000
 5. Швандар В.А., Базилевич А.И. Управление инвестиционными проектами: Учеб. пособие.- М., 2001.- 208 с.

Питання для перевірки засвоєння знань:

1. Охарактеризуйте сутність майбутньої вартості грошей та порядок її розрахунку.

2. Причини зміни вартості грошей у часі. Теперішня вартість грошей.

 1. Методика розрахунку грошового потоку проекту.
 2. Роль амортизації у прогнозуванні грошових потоків.
 3. Класифікація виробничих витрат. Сутність операційного важеля.
 4. Охарактеризуйте статичні методи оцінки інвестиційних проектів. (Період окупності проекту. Облікова норма дохідності.)
 5. Дайте характеристику показника чистої приведеної вартості інвестиційного проекту.
 6. Дайте характеристику показників внутрішньої норми рентабельності та індексу прибутковості.

Завдання для самостійної роботи:

1. Проаналізуйте місцеву пресу і знайдіть інформацію про реалізацію проекту.

2. Опишіть статут даного проекту. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування