Главная  - Маркетинг  - Книги  - Ціни та цінова політика - Тормоса Ю.Г.
Ціни та цінова політика - Тормоса Ю.Г.
ціни та цінова політика

Тормоса Ю. Г.

Т 60 Ціни та цінова політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 122 с.

ISBN 966–574–249–9

У посібнику викладені теоретичні та методичні положення формування цін на внутрішньому та зовнішньому ринках, висвітлені основні методи рин­кового ціноутворення та питання розроблення цінової стратегії підприєм­ства і державної цінової політики. Значна увага приділена проблемам аналі­зу беззбитковості та його практичного застосування при формуванні цін.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців з ціноутворення та підприємців.ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
1.1. Теорії ціноутворення
1.2. Вплив попиту і пропозиціїна формування ринкових цін
1.3. Конкуренція і монополіяяк чинники ціноутворення
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ЦІН
2.1. Основні види цін
2.2. Функції цін
РОЗДІЛ 3. СКЛАД ЦІНИ ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ
3.1. Склад та структура ціни
3.2. Витрати та їхня роль у формуванні ціни
3.3. Визначення прибутку в ціні
3.4. Формування в ціні товарних податків
3.5. Посередницькі надбавки (знижки) в ціні
РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
4.1. Витратні методи ціноутворення
4.2. Методи, що спираються на попит
4.3. Методи з орієнтацією на конкуренцію
РОЗДІЛ 5. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
5.1. Види зовнішньоторговельних цін
5.2. Установлення цінна експортно-імпортну продукцію
РОЗДІЛ 6. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Цінова політиката аналіз умов беззбитковості
6.2. Цінова стратегія підприємства
6.3. Система цінових знижок
РОЗДІЛ 7. ДЕРЖАВНА ЦІНОВА ПОЛІТИКАТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ
7.1. Цілі та методи державного регулювання цін
7.2. Вплив державного регулювання цінна економічні процеси
ЛІТЕРАТУРА


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим