Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.4. Сучасні тенденції в розвитку організаційних структур управління

На сьогоднішній день існує ряд тенденцій в розвитку організаційних структур управління.

Перша тенденція може бути охарактеризована як прагнення до створення “горизонтальної” структури, яка передбачає, що координація діяльності підрозділів суттєво впливає на ефективність підприємства. Основними рисами такої структури є:

 1. тенденція до найбільш повного задоволення інтересів замовника;
 2. мінімальне число рівнів ієрархії з виділенням самостійних комплексних груп, які спроможні вирішувати будь-які задачі замовника;
 3. наявність потужної інформаційної системи, яка дозволяє автоматизувати поточні задачі управління і дає можливість менеджерам зосередитись на головних задачах;
 4. зміна критеріїв оцінки роботи менеджерів – ініціатори більш цінні ніж виконавці.

Друга тенденція – це прагнення до рухомої, гнучкої структури. Її характеристики наступні:

 1. новітні інформаційні та комунікаційні технології;
 2. максимальна адаптація до змін зовнішнього середовища, та швидка реакція на ці зміни;
 3. максимальна гнучкість структури;
 4. спроможність до самореорганізації;
 5. гнучкі форми конкуренції, де переважає кооперація та співробітництво.

Варто зазначити, що нові інформаційні технології істотно змінюють поняття організаційної структури, як чіткої системи поділу праці, відповідальності та повноважень, формальних процедур влади та контролю. Ці зміни з однієї сторони збільшують свободу, а з іншої сторони посилюють функції “м’якого”, але всебічного контролю. Управляння перетворюється в тотальний, але більш тонкий механізм.

Таким чином організаційна структура є важливим механізмом управління проектом. Вона дозволяє реалізовувати всі функції та процеси, необхідні для досягнення цілей проекту.

Організаційна структура є основою формування та організації діяльності команди проекту.

Література

Портер М. Стратегія конкуренції – К., 1998р., с. 11 – 18; 51 – 63.

Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІв. – К., 2001 р., с. 15-67.

Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Учебник для вузов. – Спб.:1996.

Тренев В.Н., Магура М.И., Леонтьев С.В. "Управление человеческими ресурсами при реализации проектов. Методика и опыт", Москва, Издательство "Приор", 2002 г.

Словарь «Социальные теории организации»

Блау П. Исследование формальных организаций// Американская социология: Перспективы. Проблемы. Методы. – М., 1998 г.

Питання для перевірки засвоєних знань:

 1. Сутність мотиваційних моделей управління Макгрегора.
 2. Мотиваційні механізми управління для різних категорій персоналу.
 3. Сутність та елементи категорії організаційна структура управління організацією (ОСУ).
 4. Принципи формування ОСУ
 5. Охарактеризуйте основні типи структур управління проектами.
 6. Організаційні форми реалізації проектів.
 7. Сутність, переваги та недоліки організації функціонального типу.
 8. Сутність, види, переваги та недоліки організації матричного типу.
 9. Сутність, переваги та недоліки організації проектного типу.
 10. Охарактеризуйте сучасні тенденції в розвитку організаційних структур.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування