Главная  - Менеджмент  - Конспекты лекций  - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая

Упорядкування сітьового графіка

Припустимо, що при складанні деякого проекту виділено 12 подій: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 24 роботи, що їх поєднують: (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 6), (3, 7), (3, 10), (4, 8), (5, 8), (5, 7), (6, 10), (7, 6), (7, 8), (7, 9), (7, 10), (8, 9), (9, 11), (10, 9), (10, 11). Склали вихідний сітковий графік 1.

Упорядкування сітьового графіка полягає в такому розташуванні подій і робіт, при якому для будь-якої роботи попередня їй подія розташована левіше і має менший номер у порівнянні з завершальною цю роботу подією. Іншими словами, в упорядкованому сітьовому графіку всі роботи-стрілки розташовані зліва на право: від подій з меншими номерами до подій з великими номерами.

Розіб'ємо вихідний сітьовий графік на кілька вертикальних шарів (обводимо їх пунктирними лініями і позначаємо римськими цифрами).

Помістивши в І шарі початкову подію 0, думкою викреслимо з графіка цю подію і усі вихідні з неї роботи-стрілки. Тоді без вхідних стрілок залишиться подія 1, що утворює ІІ шар. Викресливши думкою подію 1 і усі вихідні з неї роботи, побачимо, що без вхідних стрілок залишаються події 4 і 2, що утворюють ІІІ шар. Продовжуючи цей процес, одержимо сітковий графік 2.

Неупорядкований сітьовий графік 

Рис.5.3. Неупорядкований сітьовий графік

Упорядкування сітьового графіка 

Рис.5.4. Упорядкування сітьового графіка

Тепер бачимо, що первісна нумерація подій не зовсім правильна: так, подія 6 лежить у VІ шарі і має номер, менший, чим подія 7 з попереднього шару. Те ж можна сказати про події 9 і 10.

Упорядкований сітьовий графік

Рис. 5.5. Упорядкований сітьовий графік

Змінимо нумерацію подій відповідно до їх розташування на графіку й одержимо упорядкований сітьовий графік (рис.5.5.). Варто помітити, що нумерація подій, розташованих в одному вертикальному шарі, принципового значення не має, так що нумерація того самого сітьового графіка може бути неоднозначною. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС