Главная  - Менеджмент  - Конспекты лекций  - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.5. Поняття про шлях

Одне з найважливіших понять сітьового графіка - поняття шляху.

Шлях - будь-яка послідовність робіт, у якій кінцева подія кожної роботи збігається з початковою подією наступної за нею роботи. Серед різних шляхів сітьового графіка найбільший інтерес представляє повний шлях - будь-який шлях, початок якого збігається з вихідною подією мережі, а кінець - із завершальною подією.

Найбільш тривалий повний шлях у сітьовому графіку називається критичним. Критичними називаються також роботи і події, що знаходяться на цьому шляху.

На сітьовому графіку (рис.5.6.) критичний шлях проходить через роботи (1;2), (2;5), (5;6), (6;8) і дорівнює 16. Це означає, що всі роботи будуть закінчені за 16 одиниць часу. Критичний шлях має особливе значення в системі СПУ, тому що роботи цього шляху визначать загальний цикл завершення всього комплексу робіт, планованих за допомогою сітьового графіка. Знаючи дату початку робіт і тривалість критичного шляху, можна установити дату закінчення всієї програми. Будь-яке збільшення тривалості робіт, що знаходяться на критичному шляху, затримає виконання програми.

Критичний шлях

Рис. 5.6. Критичний шлях

На стадії управління і контролю над ходом виконання програми основна увага приділяється роботам, що знаходяться на критичному шляху, або які в силу відставання попали на критичний шлях. Для скорочення тривалості проекту необхідно в першу чергу скорочувати тривалість робіт, що лежать на критичному шляху. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС