Главная  - Менеджмент  - Конспекты лекций  - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи

1. Побудуйте сітьовий графік на основі наступних даних:

 

Операція

Попередні операції

А

немає

В

немає

С

А

D

А

Е

В

F

В

G

С, D, E ,F

2. Побудуйте сітьовий графік на основі наступних даних:

Операція

Попередні операції

А

немає

В

немає

С

А, В

D

А, В

Е

А,В

F

C,D

G

Е

Н

F

1

F,G

3. Побудуйте сітьовий графік на основі наступних даних:

Операція

Попередні операції

А

немає

В

немає

С

немає

D

А,В

Е

В,С

F

D.E

G

F

Н

F

1

G

4. Побудуйте сітьовий графік на основі наступних даних:

Операція

Попередні операції

А

немає

В

. А

С

А

D

А

Е

В

F

В

G

С

Н

D

1

F,G

J

Е,1,Н

5. На основі наступної інформації побудуйте сітьовий графік. Зробіть його аналіз, розрахуйте резерви часу операцій та визначте критичний шлях

Операція

Тривалість

Попередні операції

А

5

немає

В

10

немає

С

15

А

D

10

А

Е

5

В

F

20

С

G

20

Е

Н

5

D, Е, F

1

15

G

6. На основі наступної інформації побудуйте сітьовий графік. Зробіть його аналіз, розрахуйте резерви часу операцій та визначте критичний шлях

Операція

Тривалість

Попередні операції

А Перевірка заказу

2

немає

В Заказ стандартних деталей

15

А

С Виготовлення стандартних деталей

10

А

D Проектування нестандартних деталей

13

А

Е Розробка програмного забезпечення

18

А

F Виготовлення нестандартного обладнання

15

С,Д

G Монтаж

10

В, F

Н Тестування

5

Е, G 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС