Главная  - Менеджмент  - Конспекты лекций  - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Постаудит проекту

Експертиза інвестиційних проектів, яка проводиться після прийняття рішення про інвестування проекту, як правило складається з двох систем контролю:

  • постаудит проекту
  • оцінка проекту після його завершення (post evaluation);

Інвестиційний проект є нетрадиційним об’єктом аудиторської перевірки. Кожний крупний інвестор повинен мати власну систему аудиторського контролю за ефективністю реалізації довгострокових інвестиційних рішень. Необхідність такої процедури очевидна: в проект вкладаються великі кошти і, незважаючи на той факт, що всі процедури проекту узгоджені між його учасниками, процес його реалізації потребує постійного контролю зі сторони інвестора за цілеспрямованим використанням коштів і визначеним співвідношенням між витратами та надходженнями. Такі дослідження називають постаудитом інвестиційних проектів.

Постаудит інвестиційних проектів – це системний процес отримання та оцінки об’єктивних даних про економічні процеси, який включає (1) порівняння фактичних результатів з плановими; (2) пояснення причин виникнення відхилень і дозволяє встановити рівень відповідності фактичних критеріїв розрахунковим.

Постаудит переслідує наступні цілі:

  • Вдосконалення прогнозу. Спостерігаються всі відхилення і потім, у подальших прогнозах вони обмежуються. Ведуться пошуки нових методів прогнозу, якщо потреба в них стає очевидною. Відомо, що люди мають тенденцію покращувати все, що вони роблять, включаючи прогнозування, якщо вони знають, що їхня діяльність контролюється.
  • Вдосконалення діяльності. Бізнес керується людьми, а вони можуть працювати як на високому так і на низькому рівні ефективності. Коли група (відділ) робить прогноз щодо інвестицій, його члени ризикують своєю репутацією. Якщо витрати вище прогнозованого рівня або обсяг продаж нижче сподіваних, тоді керуючі відділом будуть намагатись покращити результати та привести їх до прогнозованого рівня.

Постаудит – це доволі складний процес, в ході якого можуть виникати конфлікти. Існує багато факторів, які можуть обумовити конфлікт. Насамперед, треба мати на увазі, що кожний елемент прогнозу грошового потоку має рівень невизначеності. Цей факт необхідно розглядати, коли йдеться про оцінку діяльності керівників підрозділів. Далі, результати проектів іноді не співпадають з очікуваними внаслідок причин, які знаходяться поза контролем керівників, та причин, які дійсно ніхто не може передбачити. Крім того, дуже важко відділити поточні результати одного капіталовкладення від тих, що притаманні системі.

Нарешті, часто буває важко когось хвалити або критикувати, тому що керівники, які були відповідальні за дане рішення, на час отримання результатів постаудиту вже змінили місце роботи.

Враховуючи ці труднощі, деякі фірми принижують значення постаудиту. Але спостереження за найбільш успішними фірмами, показують, що вони приділяють значну увагу постаудиту, тому його слід розглядати як найважливіший елемент доброякісної системи оцінки доцільності капіталовкладень.

Оцінка проекту після його завершення (завершальна оцінка) є складовою частиною робіт по проекту. Мета такої оцінки – проаналізувати успіхи та недоліки завершеного проекту для врахування набутого досвіду під час реалізації наступних проектів. Таку оцінку здійснюють інвестори, які постійно реалізують велику кількість інвестиційних проектів, наприклад, крупні комерційні банки, міжнародні організації, Світовий банк. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування