Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая

Моніторинг державного будівництва

Моніторинг державного будівництва здійснюють уповноважені банки-кредитори. Кредитні взаємовідносини між фінансуючими банками та позичальниками регламентуються нормативними актами НБУ і оформлюються кредитним договором, укладеним відповідно до рекомендацій Положення НБУ "Про кредитування".

Позичальники повинні забезпечити цільове і своєчасне використання отриманої бюджетної позики та повернення її у визначені кредитним договором та положенням терміни.

За порушення умов кредитного договору банки застосовують до позичальників такі санкції:

- у разі використання бюджетної позики на цілі, не визначені кредитним договором, банк припиняє кредитування цих витрат, має право розірвати кредитний договір та інформує про це замовника, Мінекономіки та Мінфін для прийняття рішення про дострокове повернення наданої бюджетної позички;

- у разі порушення планового строку будівництва кредитування продовжується до фактичного введення в дію об'єкта зі стягненням подвійної процентної ставки;

- за прострочені платежі стягується плата в розмрі 0,07% від суми заборгованості за кожний день простроченого платежу.

Кошти позичальників, що надходять банкам за користування бюджетною позичкою (відсотки), перераховується до державного бюджету в розмірі 60%, а в разі застосування штрафних санкцій - 70% від цих сум, решта спрямовується на покриття витрат банків по обслуговуванню бюджетних позичок.

Згідно з Положення про фінансування та державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення банки щоквартально, не пізніше 25 числа наступного за кварталом місяця, подають Мінфіну і Мінстату звіт про використання бюджетних позичок, надходження коштів у рахунок погашення позичок, сплату відсотків за ними та штрафних санкцій.

Контроль за осовєнням та поверненням до Дербюджету коштів, що виділялися на державне кредитування, здійснює Мінфін, а контроль за додержанням проектних строків будівництва об'єктів - Мінекономіки та інші центральні органи виконавчої влади (замовники).

 

Література:

 1. Кліффорд Ф.Грей, Эрик У.Ларсон. Управление проектами. Практическое руководство/ Пер.с англ. – М.: Изд-во “Дело и сервис”, 2003. – с.407-457.

2. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 1998 р. - ст.265-270.

3. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. – М.: Высшая школа, 2001 – с.779-800.

 

Питання для перевірки завоєних знань:

 1. Які роботи здійснюються під час проведення попередньої експертизи проектів?
 2. Охарактеризуйте сутність та основні етапи проведення незалежної експертизи проектів.
 3. В чому полягає сутність постаудиту проекту?
 4. Ідентифікуйте цілі постаудиту.
 5. Які фактори обумовлюють виникнення труднощів в проведенні постаудиту?
 6. Які переваги надає схема проведення експертизи державних інвестиційних проектів, запропонована Світовим банком?
 7. Охарактеризуйте сутність системи контролю та оцінки вартості робіт проекту «вартість/графік».
 8. Яким чином здійснюється розрахунок відхилень фактичного ходу робіт від запланованого графіку в системі «вартість/графік»?
 9. Охарактеризуйте сутність та основні елементи опорного плану проекту.
 10. Які правила списання витрат застосовуються для контролю опорного плану?
 11. Яким чином метод гранфічного аналізу відхилень дозволяє здійснювати контроль за виконанням проекту?
 12. Охарактеризуйте алгоритм розрахунку показників виконання робіт.
 13. Охарактеризуйте модель прогнозу остаточної вартості проекту.
 14. За якими документами проводяться планування і моніторинг інвестиційного процесу?
 15. Що таке моніторинг?
 16. Які види моніторингу Ви знаєте?
 17. Охарактеризуйте види моніторингу?
 18. Що здійснює моніторинг державного будівництва?
 19. На що використовуються бюджетні позики?
 20. Які санкції накладаються за порушення умов кредитного договору?

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи

1. Контроль стану робіт проекту за останній період (5) показав наступне:

- фактичні витрати на період 5 становлять 550 тис.грн.;

- плановий кошторис на період 5 передбвчав витрати в розмірі 350 тис.грн.;

- переглянутий рівень витрат на момент завершення проекту (EAC) становить 9000 тис.грн.;

- сума приведеної вартості проекту на момент (5) дорівнює 400 тис.грн.;

- загальний початковий кошторис проекту (BAC) становив 7000 тис.грн.;

Необхідно розрахувати:

а) яке відхилення проекту від запланованого графіка станом на період (5)?

б) яке відхилення вартості проекту станом на період (5)?

в) чи буде виконаний проект у відповідності до графіку та кошторису проекту? 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС