Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

7. Оцінка і страхування ризиків проекту

7.1. Поняття та види проектних ризиків

Необхідність аналізу ризиків інвестиційного проекту полягає в тому, що інвестиційні проекти розробляються на основі визначених передбачень відносно капітальних та поточних витрат, обсягів реалізації продукції, цін на товари та послуги тощо. Незалежно від якості та кількості даних передбачень, майбутній розвиток подій завжди є неоднозначним, тому практика планування капітальних інвестицій розглядає, в числі інших, аспекти невизначеності та ризику.

В інвестиційному й фінансовому менеджменті найчастіше під ризиком розуміють міру непевності в одержанні очікуваних дохідів від заданих інвестицій. Ризик завжди наявний в ринковій економіці.

Якщо конкретизувати загальне визначення ризику для проектного менеджменту, то ризик проекту — це міра непевності в одержанні очікуваного рівня дохідності при реалізації даного проекту.

Метою аналізу проектних ризиків є:

а) надання оцінки всім видам ризиків проекту;

б) визначення ступеня доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику та способів його зниження.

в) визначення можливих шляхів зниження ризиків.

Види проектних ризиків :

Проектні ризики бувають зовнішні та внутрішні.

Зовнішні ризики, у свою чергу, поділяються на непередбачувані і передбачувані.

Зовнішні непередбачувані ризики зумовлені:

 1. зміною політичної ситуації та непередбачуваними державними заходами регулювання у сферах землекористування, оподаткування, ціноутворення, експорту-імпорту, охорони довкілля і т.д.;
 2. природними катастрофами (повенями, землетрусами, кліматичними змінами і т.п.);
 3. злочинами та несподіваним зовнішнім екологічним і соціальним впливом;
 4. зривами у створенні необхідної інфраструктури, банкрутствами, затримками у фінансуванні, помилками у визначенні цілей проекту.

Зовнішні непередбачувані ризики врахувати практично неможливо.

Зовнішні передбачувані ризики при аналізі проекту можна врахувати. До таких ризиків відносяться:

 1. ринковий ризик через погіршення можливостей одержання сировини, підвищення на неї цін, зміну вимог споживачів продукції, посилення конкуренції тощо;
 2. операційний ризик, пов’язаний з відступом від цілей проекту й неможливістю підтримання управління проектом;
 3. ризик шкідливого екологічного впливу;
 4. ризик негативних соціальних наслідків;
 5. ризик зміни валютних курсів;
 6. ризик непрогнозованої інфляції;
 7. ризик податкового тиску.

Внутрішні ризики поділяються на планово-фінансові, пов’язані зі зривом планів робіт і перевитратою коштів, та технічні, пов’язані зі зміною технології, погіршенням якості продукції, помилками в проектно-технічній документації і т.д.

Проектні ризики зумовлені особливостями життєвого циклу проекту. Для оцінки ризику при виборі варіанта інвестування можна застосовувати метод експертних оцінок ризиків у різних фазах проекту. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування