Главная - Менеджмент - Конспекты лекций - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая

9.4. Управління персоналом команди

Сучасна концепція управління персоналом проекту полягає у підвищенні ролі особистості працівника, у необхідності врахування його мотиваційних установок, вмінні спрямовувати їх на вирішення завдань управління проектом. Головними задачами системи управління командою проекту , у сучасних умовах є:

 • визначення загальної стратегії формування команди проекту;
 • планування набору персоналу;
 • відбір та оцінка персоналу;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка персоналу команди проекту;
 • управління кар’єрою;
 • ефективна організація робіт, забезпечення умов праці та соціальних умов;
 • управління заробітною платою та витратами на персонал.

Слід відмітити, що інвестори вважають ефективне управління командою проекту, головним фактором успіху реалізації проекту.

Основна мета управління персоналом проекту полягає у забезпеченні досягнення ефективної реалізації проекту.

Однією з важливих функцій управління персоналом проекту є підбір та оцінка персоналу.

Джерела залучення персоналу проекту

Рис.9.4. Джерела залучення персоналу проекту

Методи оцінки персоналу поділяються на:

 • прогностичний;
 • практичний;
 • імітаційний.

Прогностичний метод заснований на використанні анкетних даних, характеристик, рекомендацій, врахуванні думки членів колективу, вищіх менеджерів.

Практичний метод передбачає перевірку працівника на конкретному робочому місці, що дозволяє оцінити результати його діяльності. Для реалізації цього методу використовуються пробні переміщення працівників.

Імітаційний метод – це експертна оцінка ділових та особистісних якостей на основі розв’язання імітаційної задачі.

Можна виділити два підходи до сприйняття персоналу проекту з боку замовника або інвестора:

 • персонал як витрати;
 • персонал як ресурс.

Табл.9.2. Характерні риси основних підходів до сприйняття персоналу.

Персонал як витрати

Персонал як ресурс

Заробітна плата нижче середнього рівня

Премії мінімальні і формальні

Практично відсутні додаткові соціальні пільги

Дії принцип “незамінних не існує”

Навчання не проводиться

Набір “готових спеціалістів”

Заробітна плата вище середнього рівня

Наявність різних стимулюючих премій

Розвинута система соціальних пільг

Безперервне підвищення кваліфікації

Набір “талановитих”

Під час організації діяльності персоналу команди необхідно враховувати наступну специфіку людських ресурсів:

 • в управлінні людьми пріоритет надається психологічним факторам, мотивації та стимулюванню діяльності;
 • реакція людей на управлінські рішення емоційна;
 • людські ресурси здатні до постійного розвитку;
 • процес взаємодії між організацією та людським ресурсом є двостороннім;
 • людська діяльність потребує мотивації, цілеспрямованості та самореалізації;
 • ефективність використання людських ресурсів при неправильній організації знижується швидше ніж ефективність інших ресурсів;
 • вкладення в людський ресурс дають набагато більший ефект ніж вкладення в інші види ресурсів.

Система управління командою не буде працювати ефективно, якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації. Позитивним підходом до мотивації проектної команди є наступне:

 • Встановлення набору індивідуальних факторів мотивації.
 • Позитивний клімат в команді.
 • Можливість реалізації творчого потенціалу.
 • Чітке визначення цілей в роботі.
 • Винагорода за внесок в спільний результат.
 • Однакові можливості розвитку кар’єри.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС