Главная  - Менеджмент  - Конспекты лекций  - Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

10. Програмне забезпечення процесу управління проектом

10.1. Сутність та зміст управління комунікаціями

Управління інформаційним зв'язком, або комунікаціями, в проектах включає дії, необхідні для забезпечення своєчасного отримання, збору, поширення, зберігання і кінцевого розміщення проектної інформації. Воно забезпечує дуже важливі зв'язки між людьми для обміну ідеями та різного роду інформацією, що в кінцевому підсумку необхідно дня успішного завершення проекту. Будь-яка особа, залучена до роботи в рамках проекту, повинна бути готовою до пересилання та прийому інформації на «мові» проекту по встановлених каналах, повинна розуміти, як ці комунікації впливають на проект в цілому.

Управління комунікаціями проекту повинно бути націлене на групову взаємодію в рамках управління проектом і включає:

1. інформацію проекту, тобто зібрані, оброблені і розподілені дані, що включають як вихідні дані, так і ті, які одержані в результаті прямих розрахунків, аналітичної обробки, эксперных оцінок і ін.;

  1. засоби обробки інформації, тобтоінформаційні технологии, що базуються на сучасних програмних продуктах;
  2. засоби комунікації, що базуються на сучасних засобах зв'язку,орієнтовані на забезпечення своєчасного збору, генерації, розподілу і збереження і передачі необхідної проектної информації;
  3. документування робітзбір, обробка та збереження документації по проекту.

Всі учасники інформаційної системи проекту, а також їхні вимоги до документації й системи повинні бути ідентифіковані до початку розробки інформаційної системи проекту.

Учасники інформаційного обміну в проекті:

замовник/ споживач, інвестор, виконавець, керівник проекту, консультанты, контрольні органи, громадські організації та приватні особи.

Схема інформаційного обміну в організації 

Рис. 10.1. Схема інформаційного обміну в організації

Інформаційний зв'язок у проекті є широким поняттям і включає обширні знання, що не відносяться напряму до проектного оточення. Наприклад:

• Вибір засобів комунікації - коли інформувати необхідно в письмовій формі, а коли в усній, коли можна написати неформальну записку, а коли треба скласти офіційний звіт і т. ін.

• Стиль написання - активний або пасивний, побудова речення, добір слів і т. ін.

• Засоби комунікації - в основному мова, проектування візуальних засобів подання інформації І т. ін.

• Техніку управління нарадами - підготовка порядку денного, розгляд конфліктів і т. ін. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування