Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1. Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці»

1.1 Тематичний план та розподіл навчального часу

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення навчання за кредитно-модульною програмою підготовки бакалаврів складається з теоретичного лекційного курсу та лабораторних занять, розроблених на підставі змістових частин стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр щодо освіти з охорони праці (додаток до інструктивного листа МОН України від 19.06.2002р. №1/9-307).

На вивчення навчальної дисципліни з питань «Охорона праці» передбачено 54 год.(1 кредит). Враховуючи зменшення годин для аудиторного навантаження студентів і збільшення обсягу годин для самостійної роботи під керівництвом викладача тематичний план та розподіл часу для денної форми навчання наведено в таблиці 1.1.

Тематичний план та розподіл навчального часу

Модуль

Теми модуля

Розподіл навчального часу

лекції

лабораторні

самостійна

робота

разом

1

2

3

4

5

6

Охорона праці

Тема 1

законодавча та нормативна база у сфері охорони праці

Тема 2 Державне управління та організація охорони праці на виробництві

Тема 3. Фактори санітарно-гігієнічних умов праці та контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства

Тема 4. Класифікація умов праці за шкідливими чинниками та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам

Тема 5. Загальні вимоги до технологічних процесів та методи забезпечення їх безпеки

Тема 6. Пожежна безпека

 

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

 

2

2

4

12

6

4

 

 

4

6

6

20

10

8

Всього годин

 

12

12

30

54 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн