Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1. Програма нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці»

1.1 Тематичний план та розподіл навчального часу

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення навчання за кредитно-модульною програмою підготовки бакалаврів складається з теоретичного лекційного курсу та лабораторних занять, розроблених на підставі змістових частин стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр щодо освіти з охорони праці (додаток до інструктивного листа МОН України від 19.06.2002р. №1/9-307).

На вивчення навчальної дисципліни з питань «Охорона праці» передбачено 54 год.(1 кредит). Враховуючи зменшення годин для аудиторного навантаження студентів і збільшення обсягу годин для самостійної роботи під керівництвом викладача тематичний план та розподіл часу для денної форми навчання наведено в таблиці 1.1.

Тематичний план та розподіл навчального часу

Модуль

Теми модуля

Розподіл навчального часу

лекції

лабораторні

самостійна

робота

разом

1

2

3

4

5

6

Охорона праці

Тема 1

законодавча та нормативна база у сфері охорони праці

Тема 2 Державне управління та організація охорони праці на виробництві

Тема 3. Фактори санітарно-гігієнічних умов праці та контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства

Тема 4. Класифікація умов праці за шкідливими чинниками та оцінка їх відповідності санітарно-гігієнічним вимогам

Тема 5. Загальні вимоги до технологічних процесів та методи забезпечення їх безпеки

Тема 6. Пожежна безпека

 

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

 

2

2

4

12

6

4

 

 

4

6

6

20

10

8

Всього годин

 

12

12

30

54 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим