Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая > !

2.7 Заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань

З метою зменшення матеріальних збитків і моральної шкоди від виробничого травматизму на підприємствах різної форми господарювання розробляються заходи профілактики, що передбачають конкретні завдання, термін виконання, необхідні ресурси для їх реалізації та способи контролю за їх здійсненням.

Заходи по боротьбі з виробничим травматизмом розробляються на підставі їх аналізу конкретних ситуацій та конкретних умов праці і узгоджуються з професійними спілками. Такі заходи, залежно від конкретних умов виробничої діяльності можуть включати як технічні, санітарно-гігієнічні так і організаційні методи та засоби запобігання реалізації небезпечних ситуацій у небажані події.

До технічних заходів по забезпеченню безпечних умов праці належить – рівень механізації та автоматизації виробничих процесів, засоби огородження, сигналізації, дистанційне управління, зміна технологічних процесів на більш безпечні, вдосконалення конструктивних характеристик машин, механізмів, вдосконалення колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих та ін.

До санітарно-гігієнічних заходів залежно від умов діяльності належить – облаштування вентиляційних систем, модернізація штучного і природного освітлення, централізоване питне водопостачання, забезпечення нормальних параметрів повітряного виробничого середовища, заходи по боротьбі з шумом та вібрацією, обладнання зон відпочинку та ін.

До організаційних заходів належить – дотримання трудової та технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, проведення планово-запобіжних ремонтів, рівень кваліфікації штатних працівників, відомчий та громадський контроль за виконанням робіт, відповідне навчання та інструктаж працюючих та ін.

У кожному підприємстві щорічно розробляються заходи щодо профілактики виробничого травматизму й професійних захворювань які включаються в колективні договори, забезпечуються технічною документацією, джерелами фінансування та матеріальними ресурсами.

Завдання для самостійної роботи

 • Основні законодавчі акти в яких відображена охорона праці.
 • Як охорона праці відображена в Конституції України?
 • Які основні питання трудового законодавства розглядаються в Кодексі законів про працю?
 • Основні етапи розвитку охорони праці .
 • За якими ознаками впливу складається структура курсу «Охорона праці»?
 • Принципи державної політики в галузі охорони праці.
 • Право громадян на охорону праці.
 • Що таке трудовий договір і у яких випадках роботодавець може призупинити дію трудового договору?
 • Види виробничих чинників та їх дія на організм людини.
 • Які небезпечні та шкідливі чинники належать до фізичних?
 • Які небезпечні та шкідливі чинники належать до хімічних і біологічних?
 • Які небезпечні та шкідливі чинники належать до психофізіологічних?
 • Що називається травмою і нещасним випадком на виробництві, як вони поділяються залежно від виду діючого небезпечного чинника та важкістю пошкоджень?
 • Найбільш характерні наслідки впливу професійних шкідливостей, їх термінологія та визначення?
 • Причини виробничого травматизму та професійних захворювань.
 • Який закон гарантує соціальний захист потерпілих на виробництві та його сутність?
 • Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці?
 • Які суми відшкодування шкоди визначаються потерпілим залежно від тяжкості нещасного випадку?
 • Що таке моральна шкода, що до неї відноситься та порядок її відшкодування?
 • Сутність обов’язків і повноважень роботодавців та найманих працівників у сфері охорони праці.
 • Що таке ДНАОП і як вони поділяються залежно від сфери впливу?
 • Що є підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності і в чому її сутність?
 • Яку відповідальність несуть службові особи за порушення законодавства про працю та правила охорони праці?
 • За що встановлюється адміністративна відповідальність та її види?
 • Що таке матеріальна відповідальність та в яких випадках вона застосовується?
 • Які види кримінальної відповідальності можуть застосовуватися до винних осіб?
 • У яких випадках роботодавці можуть притягатися до кримінальної відповідальності?


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим