Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.5 Вплив умов праці на функціонування організму

Трудовий процес визначається показниками важкості та напруженості праці.

Важкість праці – це ступінь залучення до роботи м’язів і фізіологічні витрати внаслідок фізичних навантажень.

Напруженість праці – це навантаження на ЦНС, яке оцінюється за показниками, що характеризують інтелектуальні, сенсорні, емоційні і т. ін. навантаження.

Важкість та напруженість праці - це ступінь сукупної дії всіх елементів, що становлять умови праці й впливають на працездатність і здоров'я людини та відтворення її сил.

Поняття “важкість” праці однаково може застосовуватись як до фізичної, так і щодо розумової праці, а також до тих видів робіт, що виконуються у шкідливих або небезпечних умовах.

Отже, важкість праці – це функціональне напруження організму або окремих його систем під дією фізичних або нервово-емоційно-психічних навантажень.

Ступінь функціональних змін залежить від умов праці.

За комфортних умов праці поліпшуються функціональні можливості організму за рахунок тренованості.

За несприятливих умов знижується продуктивність праці, накопичується втома або перевтома, а з часом розвиваються професійні або виробничо-обумовлені хронічні захворювання.

Відомо три функціональні якісно відмінні стани організму підчас трудової діяльності:

 • нормальний;
 • граничний(між нормою та патологією);
 • патологічний.

Такі функціональні стани організму можуть проявлятися при самих різних видах як фізичної, так і розумової діяльності.

В процесі трудової діяльності у людини може сформуватися лише один з трьох вище вказаних функціональних станів. Вони є критерієм для встановлення категорії важкості праці.

Гігієнічним класифікатором обґрунтовано шість категорій важкості (тяжкості) праці.

 • категорія важкості праці – це роботи , що виконуються в оптимальних умовах виробничого середовища, де людина зберігає здоров'я і високу працездатність;
 • категорія важкості праці – роботи, що виконуються в умовах, що відповідають гігієнічним нормативам, у здорових людей не виникає відхилень у стані здоров'я, пов’язаних з професійною діяльністю;
 • категорія важкості праці – це роботи з підвищеними м’язовими та нервово-емоційно-психічними навантаженнями. За таких робіт погіршуються фізіологічні та техніко-економічні показники і формується пограничний стан організму;
 • категорія важкості праці – це роботи, що призводять до більш глибокого пограничного стану. У практично здорових людей можуть виникати професійні хвороби;
 • категорія важкості праці – це роботи, що формують паталогічний функціональний стан організму. Для цієї категорії важкості праці характерна наявність професійних виробничо-обумовлених захворювань;
 • Категорія важкості праці – це роботи в умовах надмірних перенавантажень, стресових психічних ситуацій, що призводить до гострих паталогічних реакцій і тяжких порушень функціонування організму.

Для адекватної оцінки конкретної категорії важкості умов праці має бути розроблений і впроваджений у виробничу діяльність комплекс санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та технічних засобів профілактики професійних захворювань.

Завдання для самостійної роботи

 • Які фактори визначають санітарно-гігієнічні умови праці?
 • Об’єкти гігієнічного нормування
 • Основні об’єкти державної санітарно-гігієнічної експертизи
 • Функції органів державного санітарного нагляду
 • Завдання запобіжного і поточного санітарного нагляду
 • Санітарно-гігієнічні вимоги до територій підприємства та розміщення будівель і споруд
 • Класи шкідливості підприємств. Санітарно-охороні зони.
 • Забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами.
 • Виробничі отрути та їх вплив на функціювання організму.
 • Гігієнічне нормування шкідливих речовин у повітрі та методи визначення їх концентрації.
 • Вплив умов праці на розвиток предметної діяльності.
 • Фізіологія та характер праці і їх вплив на функціювання організму.
 • Оцінка повітря робочої зони за хімічними складовими.
 • Розрахунок вентиляції за надмірними тепловиділеннями.
 • Вентиляція виробничих приміщень.
 • Природна вентиляція виробничих приміщень.
 • Методи розрахунку систем механічної вентиляції.
 • Механічна вентиляція та її системи.
 • Загально обмінна механічна вентиляція.
 • Розрахунки місцевої витяжної вентиляції.
 • Розрахунок вентиляції за надмірними волого виділеннями.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим