Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.2.2 Вимоги безпеки при експлуатації компресорних установок

Компресор – це машина для отримання стиснутого повітря, що є енергетичним джерелом для приведення в дію багатьох технологічних процесів, пневматичних інструментів та механізації інших трудомістких видів робіт.

Компресія (від лат. compression - стиснення) – стиснення повітря, газу або горючої паливно-мастильної суміші в циліндрах поршневих машин – компресорів або двигунах внутрішнього згоряння і ін.

Вимоги до безпечної експлуатації компресорних установок визначенні правилами влаштування і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок повітропроводів і газопроводів.

До обладнання компресорної станції входить повітрозбірник або ресивер, призначення якого полягає у поглинанні поштовхів повітря, що надходить з компресора, тобто для вирівнювання пульсації тиску в трубопроводі. У ресивері відбувається також охолодження повітря і відокремлення вологи і масла.

При неправильній експлуатації ресивер може вибухнути. Його встановлюють поза будівлею компресорної установки, обладнують манометром, масло- і водозбірниками. Перед пуском у експлуатацію, ресивер випробовують тиском, у 1,5 рази більшим від робочого.

Повітропровід компресорної установки випробовують гідравлічним тиском, що у 2,5 разів перевищує робочий. Результати випробовувань заносять у спеціальну книгу, зареєстровану в органах Держгірпромнагляду.

Основні причини аварій, що призводять до вибуху компресорів:

  • збільшення тиску повітря вище допустимого;
  • перегрівання компресора внаслідок підвищення температури стиснутого повітря;
  • незадовільна система змащування і низька якість мастил;
  • забір запиленого повітря, неправильний монтаж і обслуговування;
  • самоспалахування газоповітряної суміші;
  • несправність контрольних приладів та пристроїв безпеки;
  • накопичення нагару та зарядів статичного струму і ін.

При адіабатичному стиснені повітря в компресорі збільшується температура стисненого повітря, яку визначають за формулою:

, (30)

де , - температура повітря до і після стиснення, С;

, - тиск повітря до і після стиснення, Па;

- показник адіабати (m=1,2-1,4).

Контроль і регулювання тиску в компресорі здійснюється запобіжними клапанами. У автоматичному режимі при збільшенні тиску компресор переводиться на холостий хід, а надлишок повітря випускається в атмосферу.

При збільшенні тиску початкова міцність металу знижується, внаслідок чого може настати неминучий вибух компресора.

При тиску 5 кг/см температура металу досягає 221С, що веде до випаровування компресорного масла, утворення нагару і вибухонебезпечної суміші, що спричиняє вибух. Вибухонебезпечні суміші утворюються також при всмоктуванні незначного забрудненого повітря.

Для запобігання вибуху передбачене повітряне або водяне охолодження та спеціальне компресорне мастило з температурою спалаху 216-240С і температурою самоспалахування понад 400С, що є вищим за температуру стиснення повітря.

До обслуговування компресорних установок допускаються особи не молодші 18 років, придатні до цієї роботи за станом здоров’я, навчені за відповідною програмою і мають посвідчення на право експлуатації компресорних установок. Знання правил обслуговування перевіряються не менше одного разу на рік. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим