Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.2.3 Вимоги безпеки при експлуатації трубопроводів

Серед трубопроводів, що експлуатуються у різних галузях промисловості самими небезпечними є паропроводи, що відводять від котлів пару та трубопроводи по яких під тиском подається вода.

Безпечна експлуатація трубопроводів залежить від середовища в якому вони працюють, величини тиску, температури нагріву та виконання всіх видів контролю, що вимагають “Правила улаштування і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води”.

Елементи трубопроводів з температурою поверхні понад 45С покриваються тепловою ізоляцією, температура якої не має перевищувати 45С.

Монтаж трубопроводів здійснюється окремими вузлами за монтажними кресленнями та аксонометричними схемами.

Прокладка трубопроводів буває підземною, надземною і безканальною.

З метою перевірки міцності і щільності трубопроводів та їх елементів здійснюється гідравлічне випробовування пробним тиском відповідно до ГОСТу. Час витримки трубопроводу і його елементів під пробним тиском має бути не менше 5хв.

Трубопровід вважається таким, що витримав гідравлічне випробовування, якщо не виявлено:

 • ознак розриву;
 • течій, сльозин і потіння у зварних з’єднаннях і в основному металі;
 • видимих залишкових деформацій.

На всі трубопроводи, експлуатація яких здійснюється відповідно до Правил, складаються паспорти відповідної форми.

Реєстрація в органах Держгірпромнагляду здійснюється на підставі письмової заяви власника з поданням наступних документів :

 • схеми трубопроводу з визначенням його параметрів;
 • паспорта на трубопровід;
 • посвідчення про якість виготовлення і монтажу трубопроводу;
 • акта прийомки в експлуатацію трубопроводу власником від монтажної організації.

Дозвіл на експлуатацію зареєстрованих трубопроводів записується в паспорт інспектором держнагляду, а тих, що не реєструються, запис в паспорті робить відповідальна особа.

У процесі експлуатації трубопроводи підлягають технічному опосвідченню, зовнішньому огляду і гідравлічному випробування, у такі строки:

 • зовнішній огляд і гідравлічне випробування – перед пуском в експлуатацію;
 • зовнішній огляд – і гідравлічне випробування після ремонту з використанням зварювання або якщо він знаходився у стані консервації понад 2 роки.

Результати опосвідчення і висновок про можливість експлуатації трубопроводу, записуються в паспорт з визначенням терміну наступного технічного огляду.

До обслуговування трубопроводів допускаються особи, що навчені за відповідною програмою і мають 18 років та відповідне посвідчення. Повторна перевірка знань персоналу, який обслуговує трубопровід, проводиться не рідше одного разу на 12 місяців.
На кожному трубопроводі після його реєстрації на спеціальних табличках наносять такі дані: реєстраційний номер, дозволений тиск, температура середовища і дата наступного зовнішнього і внутрішнього огляду.

Адміністрація підприємства або власник несе повну відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію трубопроводів. Тому власник трубопроводу має забезпечувати належну організацію його обслуговування, ремонту і нагляду в повній відповідності з вимогами Правил. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим