Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая

5.2.4 Вимоги безпеки при експлуатації балонів

Балони – це закриті металеві посудини різних ємностей, що працюють під тиском.

Стійкість балонів у вертикальному положенні досягається за допомогою стального башмака, впресованого у нижню частину конструкції.

Вибухи балонів від миттєвого розширення газу супроводжуються потужною вибуховою хвилею, яка розносить осколи на відстань понад 150м.

Причиною вибухів може бути:

 • переповнення їх рідиною зріджених газів;
 • підвищення тиску;
 • нагрівання або переохолодження;
 • потрапляння у балон жирових речовин;
 • накопичення у них металевих часток;
 • тривале зберігання газу без використання;
 • помилкове заповнення балона іншим газом і ін.

Для запобігання неправильному наповненню іншим газом введено чітке міркування корпусів балонів різними кольорами, залежно від їх призначення.

Особливу небезпеку для балонів становить їх падіння або удар в умовах низьких температур (-30 - -400С), що веде до хладоломкості металу.

Граничний тиск у балоні приймається для стиснених газів при температурі +200С, а для зріджених +500С. Збільшення температури газу всього на 100С збільшує тиск у балоні на 0,5 атм., що веде до неминучого вибуху.

Враховуючи таке об’ємне розширення газів у балоні не дозволяється їх переповнення. Незаповнений об’єм має становити 10% від об’єму балона. Зберігання балонів має виключати перегрівання їх будь-якими джерелами тепла.

При швидкому відкриванні вентиля на горловині балона різко підвищується температура газу, що призводить до спалахування, тому що у балоні і не вентилі завжди знаходиться іржа, окалина від зносу різьби вентиля. Забруднення горловини кисневих балонів маслом або жиром може викликати їх займання внаслідок активного окислення при виході кисню з балону.

Перевірка якості і огляд балонів здійснюється з метою визначення придатності їх до подальшої експлуатації.

Балони з виявленням корозії, тріщин, вм’ятин та інших пошкоджень повинні вибраковуватись. Усі балони, крім ацетиленових при періодичних технічних оглядах підлягають гідравлічному випробовуванні пробним тиском, що в 1,5 рази перевищує робочий тиск.

Терміни випробовування балонів залежать від ступеня небезпечності і токсичності газів. За цими ознаками гази бувають:

 • горючі і вибухонебезпечні;
 • інертні і негорючі;
 • такі, що підтримують горіння;
 • отруйні.

Результати огляду балонів заносяться у журнал випробувань. Забороняється експлуатація балонів у яких:

 • закінчився термін періодичного огляду;
 • несправні вентилі або відсутні, встановлені клейма;
 • пошкоджений корпус (корозія, зміна форми та ін.)

Балони з газами зберігають на складах окремо відповідно до групи небезпеки у вертикальному положенні закріплені хомутами. Заборонено зберігати в одному приміщенні балони з киснем і горючим газом.

Перевезення балонів здійснюють в горизонтальному положенні в прокладками їз дерев’яних брусків, що мають вирізані гнізда, вкладають балони вентилями в одну сторону з навернутими ковпаками.

Посадові особи, інженерно-технічні робітники і працівники, що займаються проектуванням, виготовленням, монтажем, ремонтом або експлуатацією балонів, зобов’язані виконувати вимоги правил безпеки при роботі з посудинами, що працюють під тиском.

Посадові особи, винні у порушенні вимог цих правил, в порядку встановленому чинним законодавством, несуть відповідальність незалежно від того, чи призвели ці порушення до аварії, нещасних випадків чи інших наслідків з людьми. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим