Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.3.3 Вимоги безпеки до канатів

Відповідальною частиною вантажопіднімальних машин стосовно техніки безпеки є стальні канати, які використовуються у ролі вантажних стрілових, вантових, несучих, тягових і чалочних тросів.

Стальні канати мають відповідати державним стандартам і мати заводський сертифікат відповідно до ГОСТу “ Канати стальні. Технічні вимоги.”

Стальні канати згідно з ГОСТом класифікуються за:

 • конструктивними ознаками;
 • способом скрутки;
 • механічними властивостями дроту;
 • призначенням.

За конструктивними ознаками канати бувають:

 • одинарної;
 • подвійної:
 • потрійної скрутки.

За способом скрутки канати бувають такі, що:

 • не розкручуються;
 • розкручуються

За механічними властивостями дроту канати буають:

 • високої якості;
 • нормальної якості;
 • марки І;
 • канати марки ІІ;
 • бензольні канати (для перев’язкі вантажів)

За призначенням канати поділяються на :

 • вантажолюдські;
 • вантажні;
 • бензельні.

Стальні канати для виконання такелажних робіт перевіряють на міцність наступним розрахунком:

(33)

де К – коефіцієнт запасу міцності каната (3-9);

Р – розривне зусилля каната, кгс;

S – найбільше натяжіння витка каната, кгс.

Із стальних дротикових каналів виготовляють стропи.

Стропами називають відрізки канатів, що забезпечують швидке, зручне і безпечне закріплення вантажів. Існує багато різновидів вантажних строп. Для монтажних робіт використовують:

 • стропи канатні (СК);
 • стропи ланцюгові (СЛ);
 • строп універсальні (УСК).

За кількістю витків стропи поділяють:

 • одновиткові (1СК);
 • двовиткові (2СК);
 • тривиткові (3СК);
 • чотиривиткові (4СК);
 • двопетельні (СКП);
 • кільцеві (СКК).

Правильний добір канатно-чалочних пристосувань стосовно безпеки робіт має важливе значення. Стропи мають бути такої довжини, щоб кут між їх вітками не перевищував 450.

Навантаження S (кгс), що припадає на один строп залежно від кута нахилу визначається за формулою:

(34)

де - число строп;

- вага вантажу;

- коефіцієнт, що враховує кут нахилу стропа до вертикалі (при ;).

Зачалювання вантажів здійснюють тільки випробуваними стропами, що мають бірки, де вказано термін випробування та вантажопідйомність. Конструкція має бути такою, щоб виключалося довільне відчіплення і зберігалася стійкість вантажу під час його піднімання і переміщення у просторі.

Для забезпечення безпечної роботи при навантажуванні і розвантажуванні встановлюється єдина сигналізація.

При вантажно-розвантажувальних роботах забороняється знаходження в зоні дії стріли не тільки сторонніх людей, але і стропальників. Після стропування стропальник має відійти на безпечну відстань і тільки тоді подати сигнал кранівнику.

Термін служби стальних дротикових канатів залежить від досвіду обслуговуючого персоналу.

Стальні дротові канати руйнуються через:

 • обрив дротиків і пасом каната;
 • недоброякісне заплітання вінців каната;
 • роз плющення і роз плетення жмутів;
 • знос дротинок і пошкодження жмутів каната;
 • корозійні раковини і пошкодження гаків, втулок і т. ін.

На завчасний знос канатів впливає: частота і кількість зчинів, тертя, волога, тепло і т. ін..

У процесі роботи вантажозахватні пристрої підлягають огляду:

 • стропи через 10 днів;
 • захвати через 1 місяць;
 • траверси через 6 місяців експлуатації.

Під час огляду виявляють: зовнішні ознаки поверхневого зносу, розірвані дротини і жмути.

Бракування канатів, що знаходяться у роботі здійснюють за числом обірваних дротинок на повному кроці скручування і порівнюють їх з нормою.

Кроком скручування називається довжина каната, на якій жмут робить повне обертання навколо його осі.

На поверхні каната, де виявлено найбільшу кількість обірваних дротинок, відмічають крок скручування шляхом нанесення мітки крейдою на поверхню одного пасма канату, потім вздовж осі каната відраховують число пасом з яких він складається, і на наступному витку наносять другу мітку. Відстань між вітками і буде кроком скручування.

На визначеному мітками кроці скручування підраховують кількість обривів і порівнюють з нормативними даними.

Якщо число обривів виявиться більшим, канат бракують, а відтак знімають його з експлуатації. Крім обриву дротиків враховується також корозія, і поверхневий знос каната. У випадку зменшення діаметра дротин через корозію і поверхневий знос, зменшують число допустимої кількості обриву дротин.

Канат вибраковують тоді, коли поверхневий знос і корозія досягли 40% від початкового діаметра дротинок.

Своєчасне і оптимальне змащування стальних дротових канатів значною мірою подовжує термін їх служби.

5.3.4 Безпека внутрішньозаводського і внутрішньоцехового транспорту. Внутрішньозаводські проїзди, дороги і тротуари

Транспортні шляхи підприємства мають відповідати характеру виробничої діяльності, забезпечувати зручний зв’язок між будівлями і спорудами.

Транспортні шляхи мають проектуватися з мінімальною кількістю перетинів і зворотних рухів і по можливості поділяти територію підприємства на рівновеликі ділянки і забезпечувати переміщення працюючих по найкоротшій відстані від основних до допоміжних цехів.

Особливу увагу при проектуванні магістральних шляхів приділяють правильному виборі радіуса заокруглення і повороту, бо неправильний їх вибір створює небезпеку заносу або перекидання транспортних засобів.

Тротуари на території підприємства розміщують уздовж проїздів шляхом забезпечення зручного і безпечного пішохідного руху. Мінімальну ширину тротуару приймають рівною 1,5м.

На промислових підприємствах нині використовуються різноманітні види транспортних засобів (автомобільні, монорейкові, електровозики, електрокари, конвеєри, пневматичний транспорт). Всі ці види транспорту можуть створювати потенційну небезпеку виникнення нещасних випадків.

У процесі експлуатації монорейкових шляхів їх вантажопідйомність і швидкість руху встановлюються за розрахунковими даними відповідно до місцевих виробничих умов.

Монтаж і безпечна експлуатація внутрішньоцехових транспортних засобів (стрічкових конвеєрів) здійснюється відповідно до вимог ГОСТу та їх паспортних даних. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим