Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.4 Система попередження пожеж

6.4.1 Основні засади системи попередження пожеж

Система попередження пожеж об'єднується загальним поняттям — пожежна профілактика.

Пожежна профілактика — це комплекс організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання можливого виникнення пожежі чи зменшення її негативних наслідків і створення умов для пожежогасіння.

Пожежна профілактика передбачає оцінку пожежної і вибухово-виробничої небезпеки та здійснення різних способів і засобів захисту:

 • технологічних (автоматичне блокування, сигналізація і ін.);
 • будівельних (димовидалення, легкорозбірні конструкції, шляхи евакуації, брандмауери і ін.);
 • організаційних (створення пожежно-рятувальних частин, газорятувальних служб і ін.).

Система попередження пожеж має забезпечувати необхідний рівень безпеки працюючих і матеріальних цінностей. Її призначення полягає у тому, щоб:

 • унеможливити виникнення пожеж;
 • у разі виникнення пожежі гарантувати максимальну безпеку людей;
 • забезпечувати одночасну пожежну безпеку як для працюючих, так і для матеріальних цінностей;
 • попереджувати та не допускати негативного впливу на працюючих небезпечних чинників пожежі.

Об'єкти, на яких пожежі можуть призвести до ураження працюючих унаслідок впливу небезпечних чинників, пов'язаних з пожежею, повинні розробляти чітку систему заходів попередження пожеж.

6.4.2 Вимоги до системи попередження пожеж

Основною вимогою до системи попередження пожеж є контроль і нагляд за процесами, які можуть спричинити загоряння.

Пожежа — це процес неконтрольованого горіння, а відтак система її попередження має включати:

 • контроль за джерелом теплової енергії;
 • контроль за горючим середовищем;
 • контроль та нагляд за взаємодією джерела запалювального й горючого середовища.

Попередити і запобігти пожежам можна шляхом дотримання таких вимог:

 • регламентації допустимих концентрацій горючих речовин у виробничому середовищі;
 • використання інгібіруючих (хімічно активних) і флегматизуючих (інертних) добавок;
 • регламентації допустимої концентрації кисню або іншого окислювача і контроль за складом повітряного середовища;
 • унеможливлення виникнення вибухонебезпечного середовища;
 • використання ефективної робочої й аварійної вентеляції та надійної герметизації абладнання;
 • вибору швидкісних систем сигналізації у випадку виникнення позаштатних ситуацій.

Розробка системи попередження пожежі має відповідати вимогам нормативно-технічної документації відповідно до конкретного виробничого процесу, залежно від пожежної небезпечності речовин та матеріалів, що використовуються, їх агрегатного стану, виду технологічного устаткування та норм технологічного регламенту.

Найбільш радикальними вимогами в системі попередження пожеж мають бути заходи щодо обмеження утворення горючого середовища та його мінімізації, а також по можливості заміна горючих речовин і матеріалів, задіяних у технологічних процесах на важкогорючі або негорючі.

Статистика і практика свідчать про те, що повністю виключити ймовірність виникнення пожеж неможливо, тому необхідно гарантувати зменшення їх негативного прояву за рахунок досконало розробленої системи їх попередження. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим