Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Евакуація людей

Евакуація – це вимушене переіщення людей із зони можливого небезпечного впливу чинників пожежі.

Безпечна евакуація має забезпечуватись комплексом об’ємно-планувальних, конструктивних, інженерно-технічних рішень, які слід приймати з урахуванням призначення категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, ступеня вогнестійкості поверховості будівлі та кількості людей, що підлягають евакуації.

Небезпечними чинниками під час пожежі є:

 • наявність критичної для людини температури (600С);
 • критичний вміст кисню в атмосфері (менше 14%);
 • збільшення концентрації вуглекислого та чадного газу до критичного рівня;
 • досягнення межі вогнестійкості будівельних конструкцій;
 • незначна видимість через надмірне задимлення.

Вказані чинники зумовлюють здійснення евакуації людей, що знаходяться в зоні пожежі до моменту досягнення критичних величин.

Найменший час досягнення небезпечними чинниками критичних величин являє собою допустимий час евакуації. Виведення людей з небезпечної зони у таких випадках називається вимушеною евакуацією.

Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи спрямовані на створення умов для безпечного виходу людей на випадок пожежі.

У будівлях і спорудах на випадок пожежі необхідно передбачити:

 • відповідну довжину і ширину евакуаційних виходів;
 • відповідну пропускну здатність дверних отворів, які легко відкриваються;
 • необхідну кількість сходових кліток і зовнішніх пожежних драбин;
 • відсутність захаращення у переходах та на шляхах пожежних драбин.

Евакуаційні входи мають бути розосередженими, а максимальна відстань між найбільш віддаленими виходами визначається за формулою:

(36)

де Р - периметр приміщеня, м.

 • технічних приміщеннях площею до 200 ,
 • санітарних вузлах.

Безпечна евакуація людей забезпечується завдяки функціонуванню щонайменше двох евакуаційних виходів, а потоки людей, що рухаються ними мають бути прямими й не перетинатися.

На процес евакуації значною мірою впливає страх і панічна реакція, що виникають внаслідок усвідомлення реальної загрози життю людини.

Двері евакуаційних виходів і двері на шляхах евакуації повинні відчинятись в напрямку виходу людей з будівлі. Не нормується напрямок відкривання дверей для:

 • Квартир у житлових будинках;
 • Приміщень де одночасно перебуває не більше 15 осіб

Нервове збудження мобілізує фізичні ресурси людини, однак звужує її свідомість, унаслідок чого її дії стають неадекватними щодо обставин, що склалися.

Процес вимушеної евакуації людей кваліфікується на :

 • рух людей поодиноким або масовим;
 • рух невпорядкований або керований;
 • рух вільний або ущільнений.

Коли рух вільний, кожна людина може змінити швидкість і напрям руху, не перешкоджаючи іншим людям. У разі ущільненого руху індивідуальна свобода дії обмежується людьми, що рухаються у потоці.

При вимушеній евакуації людина має покинути приміщення з гарантією повної безпеки, протягом короткого терміну, що називається часом евакуації. Залежно від часу евакуації рух буває:

 • тривалим;
 • короткочасним;
 • нормальним (це робочий режим);
 • вимушений (при пожежі, яка загрожує безпеці)

Евакуація людей з будівель відбувається в три етапи:

 • Рух людей від найбільш віддаленої точки приміщення до евакуаційного виходу;
 • Рух людей від евакуаційного виходу з приміщення до виходу назовні;
 • Рух людей від виходу з будівлі й розсіювання їх на вулиці чи заводській території.

Найбільш небезпечний перший етап евакуації, бо людина на цьому етапі перебуває у безпосередній близькості від джерела пожежної небезпеки. Цей етап має завершуватися в дуже короткий проміжок часу.

Другий етап евакуації менш небезпечний, тривалість його залежить від транспортних потоків підприємства.

При розрахунках евакуаційних потоків враховуються такі параметри:

 • ширина людських потоків;
 • щільність людського потоку;
 • довжина кроку і швидкість руху людини;
 • пропускну спосібність виходів

В процесі вимушеної евакуації людські потоки бувають:

 • одинарними (елементарні);
 • первинні (формуються з одинарних);
 • комплексні (первинні об’єднуються в комплексні).

Експериментально встановлено, що ширина одинарного потоку становить від 0,69 м, до 0,66 м, в умовах нормального руху, а в умовах примусового руху від 0,45 м, до 0,5м.

Люди, що рухаються в одному напрямку, створюють людський потік, відповідної щільності (кількості людей на 1 м2 евакуаційного шляху).

Швидкість руху залежить від характеру евакуаційного шляху (горизонтальний, похилий, проходи, прорізи) і щільності людей у потоці.

Експериментально встановлено, що швидкість руху становить:

 • по горизонталі – 16м/хв..;
 • по сходах – 8 м/хв..

Нормується процес евакуації людей за двома принципами:

 • регламентується допустимий час евакуації;
 • регламентуються розміри шляхів евакуації та евакуаційних виходів.

Перший принцип стосується переважно громадських споруд місткістю понад 600 осіб, а другий – об’єктів масового будівництва. За першим принципом розміри евакуаційних шляхів визначаються розрахунками, а за другим вони задаються нормами на проектування.

Довжина шляхів евакуації залежить від призначення будівель, які поділяються на

 • виробничі;
 • цивільні;
 • сільськогосподарські.

У виробничих будівлях шляхи евакуації залежать від їх поверховості та відстані від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого виходу, ступеня вогнестійкості будівлі та категорії приміщень за вибухопожежною небезпекою.

У житлових і громадських будівлях нормується відстань від дверей найбільш віддаленого приміщення до евакуаційних виходів.

Евакуаційних виходів має бути не менше двох. Таке положення приймається на випадок, якщо під час пожежі один вихід стане непридатним для евакуації.

Один евакуаційний вихід допускається у житлових будинках і в приміщеннях з одночасним перебуванням до 50 осіб, якщо відстань від найвіддаленішої точки підлоги до зазначеного виходу не перевищує 25 м.

Розрахунок починається з визначення часу евакуації, який надалі буде нормою.

Розрахунок часу евакуації поділяється на два етапи:

 • розрахунок Тр – розрахункового часу евакуації;
 • розрахунок Тнб – необхідного часу евакуації.

Розрахунковий час евакуації має бути меншим або таким, що дорівнює часу евакуації Тр Тнб, якщо ця умова витримується, то евакуаційні шляхи і виходи запроектовані правильно.

Визначений розрахунковий час евакуації з будівлі порівнюють з необхідним часом евакуації.

Необхідний час евакуації визначають за таблицями, беручи до уваги ступінь вогнестійкості будівель, їх об’єм, категорію приміщень за вибухонпожежною небезпекою. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим