Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.6 Система організаційно-технічних заходів

6.6.1 Організаційно-технічне забезпечення пожежної безпеки

З організаційно-технічної точки зору забезпечення пожежної безпеки має включати:

 • розробку регламентів і норм виконання технологічних процесів;
 • забезпечення працюючих інструктивними матеріалами;
 • навчання правилам поводження з пожежовибухонебезпечними речовинами і матеріалами;
 • інструктаж і допуск до роботи персоналу, що обслуговує пожежовибухонебезпечні технологічні процеси;
 • контроль і нагляд за дотриманням протипожежних норм технологічного режиму

Всі об’єкти господарювання, що використовують, переробляють або зберігають вибухонебезпечні речовини й матеріали мають розробляти протиаварійні газорятувальні заходи та встановлювати порядок їх виконання в аварійному режимі.

Для профілактичного та оперативного обслуговування дільниць, цехів, підприємств організовується пожежна охорона, чисельність якої визначаеться в установленому порядку.

У виробничих приміщеннях де можуть накопичуватися викиди газоподібних і розлив рідких пожежонебезпечних речовин мають підлягати нагляду і контролю такі параметри як температура спалаху, межа спалахування, температури спалаху для горючих та легкозаймистих рідин і т. ін.

Технічне опосвідчення й випробовування технологічного обладнання з метою виконання вимог вибухонебезпеки слід виконувати відповідно до вимог Держгірпромнагляду з охорони праці, а також нормативно технічної документації, що стосується даних процесів.

6.6.2 Обов’язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки

Для забезпечення пожежної безпеки розроблена законодавча та нормативно-технічна база відповідно до Закону «Про пожежну безпеку» (1993).

Окрім цього закону пожежна безпека, забезпечується Конституцією, постановами Верховної Ради, розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішеннями органів виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийнятим в межах їх компетенцій.

Розробку та перегляд нормативної бази з питань пожежної безпеки здійснює Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки, а також інші установи та навчальні заклади.

У 1996 в Україні створено Державний реєстр нормативних документів з питань пожежної безпеки (НАПБ) куди включено понад 360 документів, що поділяються на загальнодержавні, міжгалузеві, галузеві нормативні акти та державні стандарти з питань пожежної безпеки.

Закон «Про пожежну безпеку» визначає загальні, правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України та регулює відносини державних органів і посадових та приватних осіб у цій галузі незалежно від форм господарювання.

У Законі йдеться про те, що органи центральної виконавчої влади у сфері пожежної безпеки здійснюють:

 • єдину політику в галузі пожежної безпеки;
 • основні напрямки наукових досліджень;
 • розробку та затвердження державних стандартів, норм і правил;
 • координацію робіт по створенню та випуску пожежної техніки та засобів пожежогасіння;
 • керівництво та оперативне управління силами та технічними засобами, що залучаються до гасіння пожеж.

Для виконання робіт, що пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки в апаратах міністерств та центральних органів виконавчої влади створюються служби пожежної безпеки. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим