Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая

6.6.8 Навчання з питань пожежної безпеки

Існує перелік посад, при призначенні на які працівники зобов’язані проходити навчання й перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Система вивчення правил пожежної безпеки здійснюється відповідно до «Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях».

Програма обов’язкового протипожежного інструктажу передбачає, що всі без винятку працівники, які приймаються на роботу, мають пройти первинний інструктаж про заходи пожежної безпеки.

Програми навчання з питань пожежної безпеки мають бути погоджені з органами Державного пожежного нагляду. Програми мають включати причини можливого виникнення пожежі, заходи їх попередження та дії працівника на випадок виникнення пожежі.

Особи, що наймаються на посади пов’язані з підвищеною пожежною небезпекою мають пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) за більш складною програмою ніж програма первинного інструктажу.

Навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму є обов’язковим для таких посад як електрики, електрозварювальники, апаратники хімічних, нафтопереробних підприємств і т.ін.

Контингент працівників, що має навчатися за програмою пожежно-технічного мінімуму визначається наказом керівника об’єкту.

Працівники, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, мають один раз на рік проходити перевірку знань з відповідних нормативних актів пожежної безпеки. Посадові особи проходять перевірку знань періодично один раз на три роки.

Головною метою навчання є отримання персоналом відповідних знань з питань пожежної безпеки та навичок практичного діяння на випадок виникнення пожежі.

Головною метою навчання є отримання персоналом відповідних знань з питань пожежної безпеки та навичок практичних дій на випадок виникнення пожежі.

Завдання для самостійної роботи

 • Загальні відомості про пожежі та їх причини.
 • Поняття про лісові і ландшафтні пожежі та методи їх гасіння.
 • Загальносвітова статистика пожеж і соціальні наслідки пов’язані з пожежами на теренах України.
 • Історія розвитку пожежної справи та становлення пожежної справи в Україні.
 • Техніка пожежогасіння в минулі і сучасні часи.
 • Вітчизняні вчені в галузі пожежної справи.
 • Система управління пожежно-рятувальної служби в державі.
 • Правова основа діяльності, що регламентує вимоги в галузі пожежної безпеки.
 • Особливості горіння пилоповітряної суміші.
 • Умови хімічного, теплового і мікробіологічного самозаймання.
 • Обґрунтування категорії вибухопожежобезпечності приміщень розрахунковим шляхом.
 • Вимоги щодо вибухо- і пожежобезпеки при використанні електроустаткування.
 • Призначення і засади системи попередження пожежі.
 • Розрахунок блискавковідводів для облаштування ними будівель та споруд.
 • Основні вимоги до протипожежного водопостачання.
 • Облаштування штучних водойм для потреб пожежогасіння.
 • Характеристика стаціонарних установок водяного гасіння пожеж.
 • Стаціонарні установки пінного гасіння пожежі.
 • Вимоги до автоматичних установок газового пожежогасіння.
 • Евакуація людей та вимоги до облаштування шліхів евакуації.
 • Процеси вимушеної евакуації людей та розрахунок евакуаційних виходів з будівель.
 • Вимоги об’ємного та спеціального конструктивного вирішення протидимного захисту будівель і споруд.
 • Організаційно-технічне забезпечення пожежної безпеки та дії персоналу під час виникнення пожежі.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим