Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая

Контрольна тестова програма (51-100)

51. За порушення правил пожежної безпеки, якщо мали місце людські жертви КК винних осіб позбавляє волі на строк:

а) до чотирьох років;

б) до шести років;

в) до восьми років.

52. Основним завданням з питань організації охорони праці є:

а) аналіз показників та причин виробничого травматизму і профзахворювань;

б) створення здорових і безпечних умов праці;

в) забезпечення працюючих засобами захисту.

53. Державне управління охороною праці здійснюють:

а) Кабмін, органи нагляду, міністерства та центральні і місцеві органи виконавчої влади;

б) Кабмін, уповноважені центральних органів виконавчої влади;

в) Кабмін, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

54. Об'єктами управління охороною праці є:

а) соціальний захист працюючих в умовах шкідливої та небезпечної підприємницької діяльності;

б) контроль за виконанням регіональних програм поліпшення стану безпеки та умов праці;

в) діяльність функціональних служб і структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці.

55. Управління охороною праці на підприємстві здійснюють:

а) роботодавці, їх замісники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів.

б) керівники служби охороною праці підприємства;

в) роботодавець та інженер з охороною праці.

56. Хто здійснює організаційно-методичну роботу та підготовку управлінських рішень на підприємстві?

а) роботодавець;

б) служба охороною праці;

в) керівники структурних підрозділів.

57. Хто є основним координатором всієї роботи у сфері охорони праці на підприємстві?

а) служба охороною праці;

б) керівники дільниць;

в) керівник підприємства.

58. До функцій служби охорони праці входить:

а) контроль за умовами праці відповідно до нормативно-правових актів;

б) паспортизація, навчання, аналіз умов праці;

в) розробка планів та заходів, що забезпечують безпеку праці, контроль за дотриманням законодавчих актів, навчання працюючих і т.ін.

59. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці проводиться:

а) для працівників, що наймаються на роботу і періодично в процесі трудової діяльності;

б) залежно від характеру трудової діяльності та кваліфікації;

в) залежно від стажу роботи, згідно з графіком, що затверджується головним інженером.

60. Первинний інструктаж на робочому місці проводить:

а) роботодавець;

б) керівник робіт;

в) служба охороною праці.

61. Вступний інструктаж проводить:

а) спеціаліст служби охороною праці;

б) спеціаліст відділу кадрів;

в) роботодавець.

62. Як часто проводиться періодично-повторний інструктаж на робочому місці для робіт підвищеної небезпеки?

а) раз у три місяці;

б) раз у шістьмісяців;

в) раз у рік.

63. Позаплановий інструктаж на робочому місці необхідно проводити при перерві на роботах підвищенної небезпеки через:

а) двадцять календарних днів;

б) тридцять календарних днів;

в) шістьдесят календарних днів.

64. Цільовий інструктаж проводить:

а) спеціаліст служби охороною праці;

б) керівник робіт;

в) відділ кадрів.

65. Цільовий інструктаж проводиться у таких випадках:

а) при перерві у роботі;

б) при зміні технологічного процесу;

в) при ліквідації аварї або інших негативних наслідків.

66. Цільовий інструктаж проводиться у таких випадках:

а) при виконянні разових робіт, що непов'язані з професійними обов'язками;

б) при введенні в дію нових нормативних актів;

в) при перерві у роботі понад 60 календарних днів.

67. Цільовий інструктаж проводиться у таких випадках:

а) при незнанні працюючими безпечних методів праці;

б) при незнанні працюючими нормативних актів з охорони праці;

в) при виконанні робіт на які оформляється наряд-допуск, дозвіл або інший документ.

68. Найвищий нагляд за обов'язковим виконанням законів про працю здійснюють:

а) спеціальні державні органи та інспекції;

б) генеральний прокурор і підпорядковані йому прокурори;

в) комісії з охорони праці місцевого самоврядування.

69. Державний нагляд за дотриманням законодавчих і нормативних актів з охорони праці здійснюють:

а) Кабінет Міністрів;

б) Прокуратура, МНС;

в) спеціальні державні органи та інспекції.

70. Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень мають право:

а) оформляти наказом відповідальних осіб для ліквідації порушень;

б) призупиняти роботу, яка створює загрозу життю працюючих;

в) забезпечувати безпеку праці шляхом вдосконалення методів навчання.

71. Основним завданням Держгірдпромнагляду є:

а) формування та забезпечення державної політики у сфері охорони праці;

б) формування рішень щодо профілактики захворювань та охорони здоров'я населення;

в) здійсення спеціального розслідування та обліку виробничого травматизму.

72. Посадові особи органів державного нагляду мають право:

а) здійснювати розслідування та облік нещасних випадків;

б) проводити роз'яснювальну роботу та навчання працюючих;

в) видавати роботодавцям обов'язкові до виконання приписи про усунення недоліків.

73. Посадові особи органів державного нагляду мають право:

а) безперешкодно перевіряти дотримання вимог охорони праці на підконтрольних об'єктах;

б) призупиняти експлуатацію промислових підприємств;

в) здійснювати страхування ризиків виробничої безпеки.

74. Посадові особи органів державного нагляду мають право:

а) здійснювати експертизу проектів на будівництво та реконструкцію об'єктів підвищеної небезпеки;

б) винних працівників притягати до адміністративної відповідальності;

в) давати дозвіл на зберігання, використання та облік вибухових речовин.

75. Посадові особи органів нагляду відповідно до своїх повноважень мають право:

а) реєструвати об'єкти підвищеної та потенційної небезпеки;

б) звільняти з посади або накладати дисциплінарне стягнення на посадових осіб, що порушили правила охорони праці;

в) надсилати в органи прокуратури подання про невідповідність окремих посадвих осіб займаній посаді для притягнення їх до відповідальності.

76. Комісії з питань охорони праці на підприємстві здійснюють:

а) відомчий та адміністративний контроль за станом охорони праці;

б) аналіз причин виробничого травматизму,перевірку якості проведення інструктажів, стану умов праці та ін.;

в) захист інтересів працюючих при винекненні конфліктних ситуацій.

77. Відомчий та адміністративний контроль здійснюють:

а) професійні спілки;

б) керівник підприємства, головні спеціалісти та особи, що наділені адміністративними повноваженнями;

в) галузеві спеціалісти вищестоящих адміністративних органів.

78. оперативний контроль з питань охорони праці складається з:

а) 4-х ступенів;

б) 3-х ступенів;

в) 2-х ступенів.

79. Нещасні випадки визнаються пов'язаними з виробництвом, якщо вони спричинилися:

а) під час прямування на роботу чи з роботи;

б) на транспорті підприємства без відповідного дозволу;

в) на території підприємства, якщо робота виконувалася за дорученням роботодавця.

80. Нещасні випадки визнаються такими, що пов'язані з виробництвом якщо вони сталися:

а) на транспортному засобі виробництва після завершення робочого дня;

б) на території підприємства в робочий час;

в) при наданні підприємством шефської допомоги за дорученням роботодавця.

81. Нещасні випадки визначаються такими, що пов'язані з виробництвом якщо вони сталися:

а) внаслідок раптового погіршення стану здоров'я через небезпечні або шкідливі чинники навколишнього середовища;

б) в межах території підприємства на робочому місці;

в) поза межами підприємства, якщо робота пов'язана з переходами до об'єктів за дорученням роботодавця.

82. Нещасні випадки визнаються такими, що пов'язані з виробництвом якщо вони сталися:

а) на власному або транспортному засобі підприємства, якщо вони використовувалися в інтересах підприємства;

б) на території підприємства унаслідок виконання робіт, які не входять у прямі обов'язки працівника;

в) на території підприємства або поза його межами при слідуванні між об'єктами.

83. Комісія з рослідування має проаналізувата обставини нещасного випадку протягом:

а) 10 днів;

б) 7 днів;

в) 3 днів.

84. У скількох прімірниках складається акт про нещасні випадки за формою Н-1 або НТ?

а) 6;

б) 4;

в) 3.

85. Спеціальному розслідуванню підлягають:

а) якщо смертельно травмовано 5 і більше осіб;

б) якщо скоїлися групові і смертельні нещасні випадки;

в) якщо трамовано10 і більше осіб при груповому нещасному випадку.

86. Спеціальне розслідування проводиться протягом:

а) 10 днів;

б) 3 днів;

в) 7 днів.

87. За результатами розслідування складається акт спецрозслідування за формою:

а) НТ;

б) Н-1;

в) Н-5.

88. Відповідно до Положення аварії подвляються на:

а) дві категорії;

б) три категорії;

в) п'ять категорій.

89. До першої категорії належать аварії, унаслідок яких:

а) загинуло до 5 осіб або травмовано 10 осіб;

б) загинуло 5 осіб або травмовано 10 і більше осіб;

в) загинуло до 3 осіб або травмовано понад 10 осіб;

90. Аварії першої категорії розслідуються комісією утвореною наказом:

а) керівника організації до сфери управління якого належить підприємство;

б) керівних органів МНС;

в) центрального органу виконавчої влади за узгодженням з органами державного нагляду і МНС.

91. Аварії другої категорії розслідуються комісією утвореною наказом:

а) керівника організаців до сфери управління якого належить підприємство за узгодженням з органами державного нагляду і МНС;

б) відповідними органами державного нагляду за охороною праці і МНС;

в) органами МНС, нагляду за охороною праці і фонду соціального страхування.

92. При розслідуванні аварії і складанні акта за формою Н-5 встановлюється термін:

а) 3 дні;

б) 5 днів;

в) 10 днів.

93. Акт розслідування аварій, де несталося нещасного випадку зберігається на підприємстві:

а) два роки;

б) п'ять років;

в) сорок п'ять років.

94. Причини виробничого травматизму поділяють на:

а) три групи;

б) чотири групи;

в) дві групи.

95. До технічних причин виробничого травматизму належать:

а) незадовільний нагляд і контроль за виконанням робіт;

б) низький рівень кваліфікації працюючих;

в) недосконалість технологічного обладнання та відсутність інженерних розрахунків.

96. Аналіз причин виробничого травматизму має на меті:

а) встановити основні і супутні чинники, що призвели до нещасного випадку;

б) зібрати повну і достовірну інформацію про обставини та організацію робочого місця;

в) встановити характер виробничої діяльності, що призвів до нещасного випадку.

97.Санітарно-гігієнічні умови праці визначають:

а) гігієнічні нормативи;

б) фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні чинники;

в) соціальний, психофізіологічний, психогенний чинник;

98.Гігієнічні нормативи:

а) оптимальні або допустимі рівні шкідливих чинників виробничого середовища;

б) абсолютно безпечний вплив виробничих чинників;

в) гранично допустимі концентрації, рівні, дози шкідливо діючих на людину чинників;

99.Облік професійних захворювань та отруєнь здійснює:

а) дільничні лікарні;

б) МОЗ;

в) СЕС;

100.Форми державного санітарного нагляду:

а) цільовий;

б) запобіжний і поточний;

в) попередній і цільовий; 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим