Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Контрольна тестова програма (101-150)

101. Види відповідальності за порушення санітарного законодавства:

а) дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна, кримінальна;

б) передбачають застосування фінансових санкцій;

в) відшкодування збитків потерпілим і компенсування витрат на проведення санітарних заходів;

102.Умови праці це:

а) складний суспільний процес, що впливає на стан здоров’я і працездатність людини;

б) сукупність чинників виробничого середовища, що впливають на здоров’я і працездатність людини;

в) соціально-економічні чинники, що впливають на здоров’я і працездатність людини;

103.Умови праці класифікуються на:

а) нестерпні, комфортні, допустимі, несприятливі;

б) напружені, легкі, важкі;

в) естетичні, комфортні, допустимі, несприятливі;

104.За якої категорії важкості праці можуть виникати професійні хвороби?

а) тільки за І, ІІ, ІІІ;

б) тільки за ІІІ, ІV;

в) тільки за ІV, V, VІ;

105.До якої категорії важкості праці відносяться роботи, що призводять до гострих патологічних реакцій організму?

а) І, ІІ, ІІІ;

б) ІІІ, ІV, V;

в) VІ;

106.Основою складовою частиною повітря є:

а) кисень;

б) вуглець;

в) азот;

107.У робочій зоні, де працюють люди вміст кисню має становити не менше як:

а) 20% ;

б) 16-18% ;

в) 12-15%;

108.При якому вмісті кисню уже неможливо виконувати фізичну працю, бо дуже скоро настає явище ядухи?

а) 16-18%;

б) 12-15%;

в) 9-12%;

109.Запаморочення і смерть від кисневого голодування (аноксемія) настає при вмісті кисню:

а) 9% ;

б) 12% ;

в) 14%;

110.Вміст вуглекислого газу у робочій зоні не повинен перевищувати:

а) 0,2%;

б) 0,4;

в) 0,5%;

111.Токсичну дію на організм людини вуглекислий газ чинить у концентраціях:

а) 1%;

б) 2%;

в) 10%;

112.При якому вмісті вуглекислого газу людина може знепритомніти?

а) 0,5%;

б) 1,2%;

в) 10%;

113.При якій концентрації вуглекислий газ загрожує людині смертю від ядухи?

а) 9%;

б) 12%;

в) 20%;

114.Яка концентрація в атмосфері оксиду вуглецю призводить при довготривалому перебуванні до хронічного отруєння?

а) 0,1%;

б) 0,01%;

в) 1,0%;

115.Яка концентрація в атмосфері оксиду вуглецю призводить до паралічу дихання й смерті?

а) 1,0%;

б) 0,1%;

в) 1,0%;

116.При якій концентрації оксидів вуглецю людині досить кілька разів вдихнути повітря, щоб втратити свідомість?

а) 0,01%;

б) 0,1%;

в) 1,0%;

117.Чи є хімічний склад повітря робочої зони постійним?

а) так;

б) ні;

в) частково;

118.Що відноситься до фізичних чинників навколишнього середовища?

а) спосіб життя, умови побуту, збудники хвороб;

б) кліматично-погодні умови, ландшафт, рельєф, режим природних чинників;

в) сонячна радіація, атмосферний тиск, температура, вологість та швидкість руху повітря;

119.Що таке втома?

а) нормальна реакція центральної нервової системи людини на фізичну та розумову працю;

б) реакція людини на досить високу емоційно напружену працю;

в) розладнання систем організму через високі фізичні навантаження;

120.Що таке клімат? Це:

а) особливості циркуляції повітряних мас приземного шару, що визначається кількістю сонячної радіації;

б) закономірно повторюваний режим погоди даного регіону, місцевості;

в) сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери за відповідно короткий проміжок часу;

121.Залежно від того, який компонент мікроклімату переважає виробництва визначаються за:

а) кліматичним поясом, часом дня і року;

б) режимом праці у відкритих чи закритих приміщеннях;

в) конвекційним, радіаційним, вологим, високотемпературним або іншим поєднанням його елементів;

122. Мікроклімат – це:

а) особливості приземного шару атмосферного повітря;

б) особливості клімату, властиві закритим приміщенням та незначним ділянкам земної поверхні;

в) кліматопогодні умови, що визначаються особливостями та призначенням приміщень;

123.Провідним чинником, що визначає мікроклімат виробничого середовища є:

а) температура;

б) атмосферний тиск ;

в) швидкість руху повітря;

124. В шкірі людини розташовані холодові і теплові терморегулятори відповідно:

а) 250 000 – 30 000;

б) 40 000 – 300 000;

в) 150 000 – 250 000;

125.Терморегуляція це:

а) комплекс реакцій людини на будь-які зміни погоди чи мікроклімату виробничого середовища, зі збереження постійної температури;

б) сукупність процесів, які забезпечують теплообмін людини з зовнішнім повітрям незалежно від пори року;

в) сукупність процесів, які забезпечують термообмін між організмом і навколишнім середовищем та зберігають температуру тіла майже на постійному рівні незалежно від температури повітря;

126. Постійна температура тіла людини підтримується шляхом:

а) зрівноваження процесів хімічної та фізичної терморегуляції;

б) надходження зовнішньої теплоти за рахунок променевої енергії сонця;

в) зрівноваженого теплового балансу організму;

127. Хімічна терморегуляція визначається:

а) здатністю людини змінювати інтенсивність обмінних процесів при вживанні їжі;

б) підвищеним обміном речовин, залежно від погоди;

в) теплокровною здатністю організму;

128.Зберігати постійну температуру тіла людині допомагає:

а) втрата теплоти внаслідок потовиділення;

б) втрата теплоти внаслідок радіації;

в) фізична терморегуляція;

129.Фізична терморегуляція відбувається за рахунок:

а) тепловтрат організму з повітрям, яке людина видихає;

б) конвекції, радіації, випаровування поту;

в)тепловіддачі з поверхні шкіри, слизових оболонок, фізіологічних відправлень;

130.Тепловіддача шляхом потовиділення відбувається унаслідок різниці:

а) напруги водяних парів на шкірі і слизових оболонок людини і в повітрі;

б) температури поверхні тіла людини й предметів, що її оточують;

в) між температурою повітря і тіла людини і швидкості його руху;

131.Тепловіддача шляхом конвекції відбувається унаслідок:

а) різниці між температурою повітря і тіла людини, та швидкістю його руху;

б) напруги водяних парів на шкірі і слизових оболонок людини і в повітрі;

в) температури поверхні тіла людини й предметів, що її оточують;

132.Тепловіддача шляхом радіації відбувається унаслідок різниці:

а) між температурою повітря, швидкістю його руху і тіла людини;

б) напруги водяних парів на шкірі і слизових оболонках людини і в повітрі;

в) температури поверхні тіла людини й предметів, що її обмежують;

133.Тепловий баланс організму це кількісне:

а) співвідношення виробленої людиною теплоти завдяки хімічній терморегуляції і загубленої теплоти внаслідок фізичної терморегуляції;

б) зрівноваження температури організму при перепадах температури навколишнього середовища;

в) співвідношення потоку гарячого повітря, що буде нагрівати тіло людини і холодного повітря, що буде його охолоджувати;

134.У процесах теплообміну організму з навколишнім середовищем істотну роль відіграє:

а) температура і насичення повітря водяною парою і швидкість його охолодження;

б) вологість повітря, ступінь насичення його водяною парою і швидкість руху повітря;

в) температура, вологість і швидкість руху повітря;

135.Інтенсивність випаровування поту зі шкіри людини залежить від вологості:

а) абсолютної;

б) відносної;

в) максимальної;

136.З умовами підвищеного тиску людина стикається при виконанні робіт

а) в кесонах;

б) глибоких шахтах ;

в) на висоті;

137.Під час роботи під водою і в глибоких шахтах особливо небезпечним є період:

а) компресії;

б) декомпресії;

в) роботи в кесоні;

138.Для нормування параметрів мікроклімату період року визначається

а) за календарною датою 15 жовтня;

б) за середньодобовою температурою < +10°С;

в) за середньодобовою температурою < +8°С;

139.Температура повітря нормується залежно від:

а) категорії робіт, пори року і виду приміщень з незначними чи значними надлишками теплоти;

б) оптимальних чи допустимих умов праці;

в) охолоджуючого чи нагріваючого мікроклімату;

140.Оптимальними мікрокліматичними умовами є такі, які тривало забезпечують людині:

а) високу працездатність і комфортне самопочуття;

б) збереження нормального теплового стану без напруги терморегуляції;

в) передумови для високого рівня працездатності;

141.Допустимі мікрокліматичні умови це такі що:

а) порушують фізіологічну адаптацію людини з напругою терморегуляції;

б) створюють передумови для втоми і зниження продуктивності праці;

в) викликають зміни у тепловому балансі організму;

142.Фізіологічно оптимальна відносна вологість повітря становить:

а) 20-40%;

б) 40-60%;

в) 40-75%;

143.Нормативно допустима відносна вологість повітря становить:

а) 75%;

б) 90%;

в) 60%;

144.Нормалізація мікроклімату здійснюється за допомогою комплексу:

а) санітарно-гігієнічних заходів;

б) лікувально-профілактичних заходів;

в) санітарно-гігієнічних, організаційно-технічних та інших засобів;

145.Нормування параметрів мікроклімату враховує характер виробничих приміщень за тепловиділеннями:

а) не враховує;

б) враховує;

в) не завжди;

146.Санітарне законодавство передбачає відповідні протипоказання для роботи в умовах незадовільного мікроклімату:

а) передбачає;

б) не передбачає;

в) у деяких випадках;

147.Відносну вологість повітря визначають за допомогою:

а) психрометрів, гігрометрів, кататермометрів;

б) кататермометрів, психрометрів, анемометрів;

в) психрометрів, гігрометрів, гігрографів;

148.Для вимірювання швидкості руху повітря у приміщеннях застосовують:

а) кататермометри, крильчаті і чашкові анемометри;

б) термопари, спиртові анемометри;

в) психрометри, анемометри;

149.За походженням пил поділяється на такі класи:

а) органічний, штучний;

б) органічний, неорганічний;

в) органічний, мінеральний;

150. Шкода, яку може заподіяти людині виробничий пил залежить від його:

а) фізико-хімічних властивостей, тривалості впливу, концентрації, токсичності та ін.;

б) утворення, дисперсності, глибини проникнення, агресивності і т.ін.;

в) подрібнення, стану аерозольного, аерогельного, токсичних властивостей, дисперсності; 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим